Seminarierna under Öppna FM i Mathantverk

Skribent Finländska Mästerskap i Mathantverk blogg den 15 augusti 2016 | Kommentarer

Öppna FM i Mathantverk , som arrangeras 11-13 oktober, erbjuder matintresserade mycket annat än själva tävlingen. Under veckan ordnas miniseminarier, som är öppna för alla matintresserade I Finland och i de andra nordiska länderna. Seminarierna har tre huvudsakliga temata - ett nordiskt tema, ett företagsinriktat tema och ett mathantverkstema. Totalt erbjuds 24 seminarier och tre företagsbesöksrundor och du kan välja det seminarium som intresserar dig mest. Utöver seminarierna ordnas företagsbesök och det finns tre olika temarutter att välja på.

Mathantverk skylt
Det nordiska seminarietemat handlar om nordisk mat och den nordiska matkulturen allt det, som vi kan vara stolta över i matväg. Seminarierna handlar också om och hur vi kan samarbeta för att göra nordisk mat och begreppet nynordisk mat känt. Inom det nordiska temat är det intressanta föreläsare, som bidrar till innehållet.

För dig som är mathantverkare, vilken är en ny växande yrkeskår, erbjuds seminarier som inspirerar till nytänk inom t.ex. marknadsföring och hur man med hjälp av story telling kan skapa intressanta historier om sina egna produkter. Mathantverkaren kan utgå ifrån att varje produkt har en historia och kunderna lyssnar gärna på när historien om mathantverksprodukten berättas. REKO och portalen Äkta Smak kommer att presenteras i två seminarier. Utöver dessa inlägg har du möjlighet att delta i seminarier om företagssamarbeten.

Margot Wikstrom

Margot Wikström från företaget Tackork i Nagu är en av seminariets föreläsare.

Seminarierna om själva hantverket handlar on Mathantverk av vilt, hur man kan använda sig av bakterier, svamp och mögel inom matlagning och förädling, hur vi kan kombinera nordisk mat med nordiska drycker, mathantverk av vilda bär och traditionella bröd av surdeg, m.m.

Delta och låt dig inspireras av de olika temata och träffa kolleger från Finland och de övriga nordiska länderna. De olika seminarietemata ger inblick i mathantverket i norden och Finland, om företagandet kring mathantverk och om själva mathantverket och produktutvecklingen. Föreläsare kommer från de nordiska länderna och Finland och många intressanta inlägg erbjuds. Bekanta dig med programmet på sidan och låt dig inspireras. Du är hjärtligt välkommen att delta.

Flera seminarier tolkas till finska eller svenska. Närmare information om seminariernas innehåll och föreläsare kommer att uppdateras på vår hemsida.

Välkommen!
Ann-Louise Erlund, Novia