Information till utställare 2019

Välkommen som utställare på konferensen människohandel och det mänskliga mötet - Mångprofessionell social- och hälsovård VIII

Är du intresserad av att marknadsföra din verksamhet, skapa nätverk eller sälja dina produkter på konferensen?
Digi-, rekryterings- och arbetslivsmässan riktar sig till organisationer, föreningar, medarbetare och studerande inom social- och hälsovård.

Mässinformation

Öppethållningstider

 • 9.10.2019 kl. 8.30 – 16.00.
 • Utställarna är välkomna från kl. 8.00 och utställningsområdet bör vara tömt före kl. 17.00

Adress

 • Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7, 20500 Åbo

Målgrupp och syfte
Personal och studerande inom social- och hälsovård, ca 200 personer besöker mässan för att:

 • Bekanta sig med nya produkter och tjänster
 • Inspireras för att utvecklas i det egna arbetet
 • Skapa nätverk med olika samarbetspartner
 • Skapa kontakter till blivande kolleger


Arrangör

 • Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för vård och det sociala området

För utställare

 • Organisationer 
 • Föreningar
 • Myndigheter
 • Företagare


Vill du medverka som utställare på mässan? Ladda ner vårt mediakort för utställare.

Mässområde  
Utrymmena finns i närheten av auditorium och föreläsningssalar.

Pris
Pris per utställningsbord (60 x 120) faktureras 30.9. Ett bord 50 euro eller  två bord 80 euro.

Bokning
Reservera ditt bord senast 12.9 via anmälningsformuläret  https://network.novia.fi/Events/88/Apply

Kontaktperson efter 12.8.2019
Anne Nummela, anne.nummela@novia.fi
tfn 044 762 3361