Utbildningar inom Mathantverk under åren 2016-2018

Utbildning I pågick under 2016-2017

Utbildning II startade i augusti 2017 och pågår till slutet av december 2018. Anmälningstiden till utbildningen har utgått.Matkurs5
Här hittar du mera information om utbildningen.

I utbildningen ingår allmänna kurser som innefattar bl.a. smakskola, livsmedelslagstiftning, livsmedelskemi, mikrobiologi, planering av livsmedelslokaler, företagsekonomi, marknadsföring & försäljning, m.m. Allmänna ämnen totalt 30 närstudiedagar. 

Varje kursdeltagare kan välja att fördjupa sig i ett av de följande sex områden á 10 närstudiedagar per område:  

Kött                      Fisk
Mjölk                   Spannmål & bageri
Frukt & bär         Grönsaker & svamp        

Utbildningen ordnas enligt följande: Närstudier ca 5 veckoslut per termin i de allmänna kurserna. Studierna är mångsidigt upplagda med föreläsningar, seminarier, egna studier, studieresor och studiebesök. Undervisning sker via videokonferens – regionala mötesrum med videokonferensmöjligheter. Schema för utbildningen 2017-2018 finns här (ny version 17.8.2018)!

1 valbar kurs per studerande á 10 dagar och kurserna ordnas på olika orter i utrymmen som är lämpliga för respektive verksamhet. På kurserna har vi erfarna lärare från bl.a. Tyskland, Sverige, och Finland. 

Studieresor ordnas till Skånes matfestival i maj 2016, Saerimneri Åre i oktober 2017 (Sverige), för båda utbildningarna till Italien i oktober 2018. Under våren  2017 och 2018 arrangeras Mathantverksdagar som är öppna för alla intresserade. Mathantverksdagarna ordnas på olika orter i Svensk-Finland.

Kontaktuppgifter:

 Ann Louise Erlund

Ann-Louise Erlund
Regionkoordinator i Nyland

Tfn 044-799 8406
ann-louise.erlund@novia.fi

 

Harriet 2

Harriet Strandvik
Regionkoordinator på Åland

Tfn 0457-345 1039
harriet.strandvik@gymnasium.ax

 IMG 0458

Anna Häggqvist
Regionkoordinator i Österbotten

Tfn 046-920 4870
anna@dynamohouse.fi

 Heidi3

Heidi Barman-Geust
Projektassistent

Tfn 044-449 8101
heidi.barman-geust@novia.fi