Öppna FM i Mathantverk

Finländska Mästerskap i Mathantvek ordnas 4-6 oktober 2017 i Ekenäs, Raseborg

Syftet med projektet KUSTENS MAT är att utbilda mathantverkare, marknadsföra begreppet Mathantverk och stärka småskalig livsmedelsförädling via två utbildningar under projekttiden. Projektet omfattar även två Mathantverksdagar per år och en studieresa per år. Mathantverk är på många sätt innovativt och under utbildningen ges var och en möjlighet att stärka det personliga entreprenörskapet som bas för det egna företagandet. Nätverket av Mathantverkare skall förhoppningsvis fungera både som en viktig resurs och inspirationskälla för alla Mathantverkare – både nybörjare och etablerade.

Yrkeshögskolan Novia ansvarar för utbildningarna och projektledarna i de olika regionerna bildar projektteamet som tillsammans sköter den praktiska verksamheten.

Projektteamet för KUSTENS MAT arrangerade tillsammans med jord-och skogsbruksministeriet Öppna Finländska Mästerskap i Mathanverk – öppna för nordiska deltagare, 10-13.10.2016 i Ekenäs. Tävlingen arrangerades nu för första gången i Finland och den hölls på Yrkeshögskolan Novia, Ekenäs, i samarbete med olika finländska och nordiska organisationer.

KLICKA HÄR: www.novia.fi/mathantverkfm 

 

Projektet finansieras via Nylands och Österbottens Landsbygdsprogram, via olika fonder och deltagaravgifter, via Ålands Landskapsregering och via ”I samma båt”, Åboland.