Öppna FM i Mathantverk

Kustens mat har arrangerat de öppna Finländska Mästerskapen i Mathantverk år 2016, 2017 och 2018 i Ekenäs, Raseborg. Projektet Kustens mat avslutas 31.12.2018 och efter det övergår ägandeskapet av FM i mathantverk till föreningen Mathantverk i Finland rf - Suomen Artesaaniruoka ry. År 2019 ordnas FM i mathantverk i Jyväskylä och år 2020 på Åland. 

Syftet med projektet Kustens mat är att utbilda mathantverkare, marknadsföra begreppet Mathantverk och stärka småskalig livsmedelsförädling via två utbildningar under projekttiden. Projektet omfattar även två Mathantverksdagar per år, en studieresa per år och att ordna de öppna finska mästerskapen i Mathantverk. 

KLICKA HÄR: www.novia.fi/mathantverkfm 

 

Projektet finansieras via Nylands och Österbottens Landsbygdsprogram, via olika fonder och deltagaravgifter, via Ålands Landskapsregering och via ”I samma båt”, Åboland.