Kustens Mat

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår. Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och med tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och på den egna gården eller i det egna företaget. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Mathantverk tar gamla traditioner till heders eller förenar dem med nya innovationer.

Kustens Mat är ett finlandssvenskt Mathantverksprojekt i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nylandoch projektet pågår under tiden 1.1.2016-31.12.2018. Via samarbetet lägger vi grunden till ett nätverk för Mathantverkare i hela Finland och sammanför erfarenheter och kunskap i hantverksmässig livsmedelsförädling. Projektet ger utbildning i mathantverk med valbar inriktning, som deltagaren kan välja. Projektet utvecklar och stimulerar livsmedelsförädling samt tillväxtmöjligheter.

Välkommen till utbildningen som ger dig möjlighet att fördjupa dig i vad som avses med Mathantverk! Hantverksmässigt framställda produkter har en stor potential när efterfrågan på produkter med rik smak, av hög kvalitet, och med tydlig identitet ökar. Rena, närproducerade livsmedel – medel till liv. Projektet finansieras via Programmet för utvecklande av landsbygden i Fastlandsfinland.

NYHETSBREV

Nyhetsbrev 1, februari 2016
Nyhetsbrev 2 , juni 2016
Nyhetsbrev 3, november 2016
Nyhetsbrev 4, juni 2017  / Uutiskirje 4, Kesäkuu 2017
Nyhetsbrev 5, december 2017 / Uutiskirje 5, joulukuu 2017
Nyhetsbrev 6, juni 2018 / Uutiskirje 6, kesäkuu 2018


 Logobalk2 003