Utbildningsansvariga

 Det humanistiska området

 

Företagsekonomi

Kultur

 

Teknik

 

 

Sjöfart 

 

Bioekonomi

 

Social- och hälsovård

 

 

Skönhetsbranschen

 
 

Turism och kosthållsbranschen