Studievägledning

Kontaktuppgifter för Vasa och Jakobstad

Cecilia Nordberg och Anna-Lena Bengs är studievägledare i Vasa. Deras arbetsrum hittas på Wolffskavägen 33, rum 308, vån 3. Bengs Anna-Lena, Studievägledare, anna-lena.bengs@novia.fi, tfn 050 400 7955

 • Hälsovårdare, sjukskötare, barnmorska, röntgenskötare, bioanalytiker, Vasa
 • Nursing, Vasa
 • El- och automationsteknik, Vasa

Cecilia Nordberg, Studievägledare, cecilia.nordberg@novia.fi, tfn 050 473 8874

 • Socionom, Vasa
 • Byggnads-, lantmäteri-, maskin- och produktionsteknik, produktionsekonomi, Vasa
 • Företagsekonomi, Vasa och Jakobstad
 • Digital Business and Management, Vasa
 • Industrial Management and Engineering, Vasa
 • Automation Technology, Vasa
 • Beauty Care, Vasa

 

Kontaktuppgifter för Åbo, Raseborg och Jakobstad

Grönvik Cecilia, Studievägledare, cecilia.gronvik@novia.fi, tfn 050 428 5064. Cecilia är stationerad på Henriksgatan 7 i Åbo, rum 207, vån 3. Man bokar tid till Cecilia via Outlook- eller Teams-kalendern.

 • Företagsekonomi, Åbo
 • Hälsa och välfärd, Åbo
 • Health Care and Social Services, Åbo
 • Service Design, Åbo
 • Konst, foto och design, Jakobstad (bildkonst, fotografering, grafisk design, inredningsarkitektur, Fine Arts)
 • Entrepreneurship in the Arts, Jakobstad

Hillo Nina, lektor, Nina.Hillo@novia.fi, tfn 044 762 3603. Nina är stationerad i Raseborg och handleder via nätet. Boka tid per e-post, telefon eller i chatten i Teams.

 • Bioekonomi, Raseborg
 • Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
 • Sjöfart, Åbo
 • Musiker och Musikpedagog, Jakobstad
 • Scenkonstpedagog, Jakobstad

 

Studievägledning online

Markula Maria, Studievägledare, maria.markula@novia.fi, tfn 050 471 4450. Maria är stationerad i Åbo och handleder via nätet. Du kan boka tid till Maria var du än studerar och det gör du via e-post, telefon eller i chatten i Teams.