Studerandeservice

Personal som sköter övergripande studieförvaltningsuppgifter som berör alla studerande inom yrkeshögskolan. Ta kontakt med oss i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna och antagning av studerande.

Antagningsservice                                                              
Postadress: PB 6, 65201 Vasa
Besöksadress: Wolffskavägen 33, Vasa
tfn (06) 328 5555 (växel)
fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi  

Studerandeservice Front Office öppethållningstider hösten 2020

JAKOBSTAD

Måndag - torsdag 9.30-11.00 och 13.00 - 14.00

VASA

Måndag - torsdag 09:30-14:30

RASEBORG

Måndag - Torsdag 09:00-10:30 & 13:00 - 14:00

ÅBO

 • Henriksgatan

Måndag - fredag 8.30-10.00 och 12.00-13.30

 • Aboa Mare

Måndag, onsdag, torsdag 9.30-11.30 & 13–15

Personal

Thomas Böckelman

Chef för studerandeservice
mobil 0447623600

 • förman studerandeservice

 • koordinering och utveckling av verksamheten

 • fattar beslut i ansökningsärenden
 • beredning av beslut i studieförvaltningsärenden
 • ansvarig för studieguiden
Liselott Båsk

koordinator för gemensam ansökan, Vasa
mobil 044 780 5151

 • koordinering av ansökan till examensinriktad dag-, flerform- och högre YH-utbildning
Nina Ekholm

studiekoordinator, Raseborg
mobil 044 449 8130

 • ansvarsperson för studieregistret
 • sammanställning av studeranderelaterade -statistikuppgifter

Ida Borgar
Admissions Officer, Vasa
mobil 044 780 5154
admissions@novia.fi

 • koordinering av ansökan till utbildning på främmande språk/engelska

 

Monika Roos
studiesekreterare, Vasa
tfn (06) 328 5152

 • koordinering av beredning av studieförvaltningsärenden
 • förlängning av studietid
 • återinförande av och ändringar i studierätt
 • byte av utbildning,  profilering, ort
 • byte av yrkeshögskola
 • ansökningsbyråuppgifter
 • koordinering av utbildningsinformation till
  utbildningsstyrelsens webbportal
Isabella Alén

studiestödsnämndens sekreterare, Raseborg

tfn (019) 224 8135

studiestodsnamnden@novia.fi

 • studiestödsärenden

 

Kontaktuppgifter till studerandeservice vid varje campus.

Kontaktuppgifter till bibliotek.

Kontaktuppgifter till internationella kontaktpersoner.