Studerandeservice

Personal som sköter övergripande studieförvaltningsuppgifter som berör alla studerande inom yrkeshögskolan. Ta kontakt med oss i alla ärenden som gäller gemensam ansökan till yrkeshögskolorna och antagning av studerande.

Antagningsservice
Postadress: PB 6, 65201 Vasa
Besöksadress: Wolffskavägen 33, Vasa
tfn (06) 328 5555 (växel)
fax (06) 328 5117
antagningsservice@novia.fi  

Personal

Isabella Alén

studiestödsnämndens sekreterare, Raseborg
tfn (019) 224 8135
studiestodsnamnden@novia.fi

 • studiestödsärenden
Liselott Båsk

koordinator för gemensam ansökan, Vasa
mobil 044 780 5151

 • koordinering av ansökan till examensinriktad dag-, flerform- och högre YH-utbildning
Nina Ekholm

studiekoordinator, Raseborg
mobil 044 449 8130

 • ansvarsperson för studieregistret
 • sammanställning av studeranderelaterade -statistikuppgifter
Mikael Fred (må-on)

IT-specialplanerare, Vasa
mobil 044 780 5160

 • teknisk ansvarsperson för studieregistret
Ida Borgar
Admissions Officer, Vasa
mobil 044 780 5154
admissions@novia.fi

koordinering av ansökan till utbildning på främmande språk

Monika Roos

studiesekreterare, Vasa
tfn (06) 328 5152

 • koordinering av beredning av studieförvaltningsärenden
 • förlängning av studietid
 • återinförande av och ändringar i studierätt
 • byte av utbildning,  profilering, ort
 • byte av yrkeshögskola
 • ansökningsbyråuppgifter
 • koordinering av utbildningsinformation till
  utbildningsstyrelsens webbportal