Säkerhetsansvariga

Jakobstad
Thomas Kuni
Mobil 050 387 3919

Vasa, Wolffskavägen 31, Alere
Ronald Pått, Säkerhetschef
Mobil 050 374 2465

Vasa, Wolffskavägen 33
Gustaf Sten
Mobil 050 539 9079

Åbo och Raseborg
Eva-Sandberg-Kilpi
Mobil 044 449 8251

Koordinerande säkerhetsansvarig
Kimmo Koivisto
Mobil 044 780 5574