Säkerhetsansvariga

Jakobstad
Sören Lillkung
Tfn (06) 328 5800
Mobil 044 780 5800

Thomas Kuni
Tfn (06) 328 5808
Mobil 050 387 3919

Vasa, Seriegatan
Ronald Pått
Tfn (06) 328 5663
Mobil 050 374 2465

Vasa, Wolffskavägen
Gustaf Sten (Wolffskavägen 33)
Tfn (06) 328 5509
Mobil 050 539 9079

Ronald Pått (Technobothnia)
Tfn (06) 328 5663
Mobil 050 374 2465

Åbo
Thomas Böckelman
Tfn (02) 432 3100
Mobil 044 762 3600

Niklas Högnäs
Tfn (02) 432 3191
Mobil 044 762 3191

Raseborg
Eva-Sandberg-Kilpi
Tfn (019) 224 8251
Mobil 044 449 8251

Maria Söderström
Tfn (019) 224 8250
Mobil 044 762 3750

Koordinerande säkerhetsansvarig
Kimmo Koivisto
Tfn (02) 328 5574
Mobil 044 780 5574