Säkerhetsansvariga

Fastighets- och säkerhetschef
Tommy Nyman
mobil 044 762 3228

Vasa, Wolffskavägen 31, Alere
Åsa Nyberg-Sundqvist
mobil 044 780 5300

Vasa, Wolffskavägen 33
Vasa, Bomullgränd 3

Åsa Nyberg-Sundqvist
mobil 044 780 5300

Åbo och Raseborg
Eva Sandberg-Kilpi
mobil 044 449 8251

Jakobstad
Kajsa Dahlbäck
mobil 050 568 5219