Säkerhetsansvariga

Jakobstad
Sören Lillkung
Mobil 044 780 5800

Thomas Kuni
Mobil 050 387 3919

Vasa, Wolffskavägen 31, Alere
Ronald Pått, Säkerhetschef
Mobil 050 374 2465

Vasa, Wolffskavägen 33
Gustaf Sten
Mobil 050 539 9079

Åbo
Eva-Sandberg-Kilpi
Mobil 044 449 8251

Raseborg
Eva-Sandberg-Kilpi
Mobil 044 449 8251

Maria Söderström
Mobil 044 762 3750

Koordinerande säkerhetsansvarig
Kimmo Koivisto
Mobil 044 780 5574