Annika Wentjärvi
Forskningsledare
Wolffskavägen 31, 65200 VASA
Öppna i nytt fönster