Kontaktuppgifter till Novias personal

Raili Häggblom
Forskningsassistent
Wolffskavägen 33, 65200 VASA