Martina Englund-Perälä
Koordinerande studiesekreterare
Wolffskavägen 33, 65200 VASA
Öppna i nytt fönster