Kontakta FoU

Personal i Raseborg

Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs 

Forsknings- och utvecklingschefFoU- och förvaltningsassistentForsknings- och utvecklingsassistent (koordinerande)

Forsknings- och utvecklingsledare inom Bioekonomi
Forsknings- och utvecklingsassistent inom Bioekonomi


 

Personal i Vasa

Campus Vasa, Wolffskavägen 31, 65320 Vasa

Forsknings- och utvecklingsledare inom Hälsa och välfärd

Forsknings- och utvecklingsassistent inom Hälsa och välfärdCampus Vasa, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Forsknings- och utvecklingsledare inom Hållbar energiteknikForsknings- och utvecklingsassistent inom Hållbar energiteknik

Personal i Jakobstad

Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Forsknings- och utvecklingsledare inom Kultur och entreprenörskap


Forsknings-och utvecklingsassistent inom Kultur och entreprenörskap


Personal i Åbo

Aboa Mare Åbo,  Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo

Forsknings- och utvecklingsledare inom Fartygssimulation

  

Forsknings- och utvecklingsassistent inom Fartygssimulation