Dataskyddsförordning, GDPR

Här beskrivs hur personuppgifter behandlas vid Yrkeshögskolan Novia och hur registrerade personer kan kontakta Novia i ärenden som rör personregister.

Novia följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) och övrig ikraftvarande lagstiftning och vi är ansvariga för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. Novia behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

På Novia behandlar vi personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som offentligrättsligt samfund (högskola), d.v.s. att tillhandahålla högklassig utbildning, forskning och samverka med det övriga samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa lagstiftningen.

Registrerades rättigheter att granska sina personuppgifter

Som registrerad i Yrkeshögskolan Novias personregister har du i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR förordningen rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 

Vill du granska dina personuppgifter kontaktar du studerandeservice vid närmaste campus enligt följande:

Raseborg: Lina Lindqvist lina.lindqvist@novia.fi
Åbo: Jessica Nylund-Metsäranta (ersättare Alexandra Lahtivuori) jessica.nylund-metsaranta@novia.fi
Vasa: Jessica Bonde jessica.bonde@novia.fi
Jakobstad: Veronica Jansson veronica.jansson@novia.fi

Du ombeds fylla i en blankett som du personligen lämnar in till Studerandeservice på närmaste Novia campus. Var beredd att identifiera dej med officiella ID-handlingar när du lämnar in blanketten. Personer bosatta utomlands kan sända in kopia av pass genom närmaste ambassad. Du får svar av oss inom 30 dagar från det att du lämnat in din anhållan.


Registrerades rättighet att kräva rättelse av uppgifter


Personer som ingår i något av Novias register har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade antingen genom en skriftlig, undertecknad begäran eller med ett personligt besök vid närmaste campus.

Kostnader


Rätten till insyn eller krav på rättelse är kostnadsfri om den utövas högst en gång per år (12 mån). Personer som begär att få granska sina personuppgifter flera gånger per år debiteras 150 euro per begäran.