Centret för livslång lärande

Centret för livslång lärande (CLL) vid Yrkeshögskolan Novia

Wolffslkavägen 33, 65200 Vasa  Tfn (06) 328 5211, Fax (06) 328 5210, e-post fortbildning@novia.fi

Åsa Nyberg-Sundqvist
Tf. Vicedirektör
Tfn (06) 328 5300 |  Mobil 044 780 5300

Vivi-Ann Stenback
Enhetsassistent
Tfn (06) 328 5201

Teknik och IKT


Nina Berg

Fortbildningsplanerare inom teknik och IKT
Wolffskavägen 33
65200 Vasa
Tfn (06) 328 5221 | Mobil 044 780 5221

Vård och omsorg

Marica Hinders
Fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Tfn 044 780 5294

Ann-Sofi Storbjörk
Kurskoordinator inom hälso- och sjukvård
Köpmansgatan 10 | 68600 Jakobstad
Tfn 044 512 3201

Företagsekonomi, organisation och ledning

Anita Kronqvist
Fortbildningsplanerare inom personlig utveckling för arbetslivet
Tfn (06) 328 5240 | Mobil 050 527 4868  

Öppna yrkeshögskolan

Anita Kronqvist
Koordinator för öppna yrkeshögskolan Centret för livslångt lärande
Tfn (06) 328 5240 | Mobil 050 527 4868