Välkommen till vårdagarna för högskolornas internationella ärenden i Vasa 9-10.5.2017!

Högskolorna och Utbildningsstyrelsen arrangerar årligen vårdagar för internationella ärenden avsedda för högskolornas personal som arbetar med internationella ärenden. Vårdagarna ger aktuell information om högskolornas internationella utbildningssamarbeten. Vårdagarna 2017 ordnas i Vasa. Årets huvudtema är regionalt, nationellt och globalt samarbete.

De egentliga Vårdagarna ordnas tisdag och onsdag 9-10 maj 2017, men det är möjligt att hålla nätverksmöten redan på måndag 8.5. Vårdagarna ordnas i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola Vamk, Åbo Akademi samt Yrkeshögskolan Novia.