Dataanvändaravtal

Som ny studerande vid Yrkeshögskolan Novia skall du godkänna ett dataanvändaravtal för att få användarnamn och lösenord till Novia. Du kommer att få ett automatiskt mail från Novia Self Service Portal i augusti eller åtminstone före studiestarten. För att mejlet skall skickas förutsätts att du har mottagit studieplatsen och anmält din närvaro/frånvaro för läsåret. Om du inte fått något automatiskt e-post meddelande trots att du närvaroanmält dig bör du besöka din enhets studerandeservice för att identifiera dig med ett officiellt identitetsbevis (pass eller ID-kort).