Aboa Mare Åbo

Välkommen som studerande till sjökapten vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Aboa Mare! Här hittar du information som rör samtliga nya studerande vid Yrkeshögskolan Novia.

Studiestart

Studierna inleds vecka 35 på Hertig Johans parkgata 21, Aboa Mare, Auriga Business Center, Åbo. Vi kontaktar dig via e-post i mitten av augusti för att informera om exakt tidpunkt. 

Under de första dagarna får du viktig information gällande dina studier. Ta din bärbara dator med dig.  Ta med ditt pass eller annan form av identitetsbevis. Ifall du inte har ett pass, ska du skaffa ett snarast möjligt. Du kan förbereda dig inför studierna genom att ladda ner studieappen Tuudo på din telefon.

Ta med ditt avgångsbetyg i original genast den första skoldagen eftersom det kontrolleras då du inleder studierna. OBS! Om du har ett finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts 2017 eller senare behöver du inte ta med ditt originalbetyg. De betygen verifieras automatiskt från det nationella prestationsregistret.

Degree programmes conducted in English >>

Läkarintyg för sjöfartsstuderande

Du ska uppvisa ett giltigt Sjömansläkarintyg utan begränsningar för service på däckavdelningen. Sjömansläkarintyget måste utfärdas av specifika vårdcentraler i Finland. Den första hälsoundersökningen (förundersökningen) måste utföras av en sjömansläkare vid ett sjömanshälsocenter. En kopia på sjömansläkarintyget bör hämtas till Novia senast 5.9.2022 eller postas till

Yrkeshögskolan Novia
Studerandeservice
Hertig Johans parkgata 21 / Auriga Business Center
20100 Åbo

Lista över sjömanshälsostationer i Finland

Antagning är villkorligt tills du har uppvisat sjömansläkarintyget och Yrkeshögskolan Novia kan häva antagningen om sjömansläkarintyget inte uppvisas inom den utsatta tiden eller om sökande enligt intyget inte är lämplig för en karriär till sjöss. Observera att sökande som lider av färgblindhet inte anses lämpliga för en karriär till sjöss.

Läkaren måste vara certifierad av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för att utföra en sjömansläkarundersökning. Antagna som inte är bosatta i Finland ska gå på sjömansläkarundersökningen i Finland och kan få en förlängning för inlämning av sjömansläkarintyg. Vänligen kontakta studerandeservice om du behöver en förlängning.

Läkarintyget måste innehålla följande information:

  • Personen är fysiskt och mentalt lämpad för de uppgifter som står till hands och hen har inte sådan skada, funktionshinder eller sjukdom som förhindra hens arbete.
  • Personens syn, färgsyn och hörsel uppfyller de krav som ställs av social- och hälsovårdsministeriets förordning.
  • Personen har ingen sjukdom som antas förvärras eller vara skadlig för andra ombord eller för sjöfartsskyddet.

Allmänna riktlinjer för syn- och hörselkrav för sjöfart (pdf.)

Blankett för läkarundersökning av fartygspersonal

Kontaktuppgifter till några sjömansläkarstationer

Åbo
Tavastgatan 10, 20500 Åbo, tidsbeställning tfn 010 3252 288.

Helsingfors
Centralgatan 7, 00100 Helsingfors, tidsbeställning tfn 030 6000.

Boka en första undersökning vid den sjömanshälsovårdscentral snarat möjligt. Meddela att du inleder dina studier i höst.

OBS! Intyg från en vanlig hälsocentral eller privat sjömansläkare duger inte! Utländska intyg kan inte heller godkännas.

Ta med identitetsbevis. Om du använder glasögon ska du ha dem med dig. (Kontaktlinser får inte användas vid tillfället).

Allmän information om Aboa Mare

Sjöfartsutbildning vid Campus Aboa Mare

Sjöfartsutbildningen finns i moderna utrymmen med utsikt över hamnen och Åbo slott. I samma utrymmen verkar också Axxell andra stadiets utbildning och Aboa Mare fortbildning för yrkessjöfarare och myndigheter.

Auriga Business Center på Google Maps 

Bring Your Own Device, BYOD

Vi uppmuntrar alla studerande som inleder sina studier till att ha egen bärbar dator. Datorn ska ha internet förbindelse och webbkamera så att studerande kan delta med egen bild och ljud i undervisning på distans.

Campuset kommer fortsättningsvis att ha datasalar, speciellt för den del av studiearbetet som kräver tyngre programvara och specialutrustning.

Utrustning

  • Allmänt rekommenderas en bärbar dator
  • För normal användning rekommenderas 13-14 tums skärm, men för grafiskt arbete rekommenderas en 15-tums eller större skärm
  • Det är rekommenderat att vid inköp se till att utrustningens kapacitet räcker för det tänkta skolarbetet (minnes- och processorkapacitet, typ och storlek på hårddisk)
  • Det är värt att satsa på kvaliteten på enheten samt batteritiden
  • Operativsystemet som rekommenderas är Windows 7 eller nyare, Mac OS X har inte så omfattande stöd
  • Linux och andra operativsystem stöds inte

Office 365 ProPlus

Office 365 ProPlus tjänsten ger både studerande och personal möjlighet att ladda ner Officepaketet gratis och installera till sin egen privata dator hemma. Man kan installera Office till 5 datorer (PC eller MAC) och 5 mobila enheter (plattor och smarttelefoner).

Följande program ingår i Office paketet: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Teams, InfoPath, OneDrive for business. Vi använder också Webex.

Studerandeföreningen ENÅ

Studerandeföreningen för Novias sjökaptensstuderande på Hertig Johans parkgata i Åbo heter ENÅ. Mer information om ENÅ hittar du på följande sidor:

ENÅ:s hemsida
ENÅ på Facebook
ENÅ på Instagram

Studerandeföreningen Åbo Kåravdelning (ÅKA)

ÅKA (Åbo Kåravdelning) är en studerandeförening vars verksamhet du finner på Yrkeshögskolan Novias campus i Åbo (Henriksgatan 7). Du kan läsa om verksamheten på ÅKA:s hemsida.   

Allmän information om Åbo

Nedan finns några länkar med allmän information om Åbo som kan vara nyttiga.

Bostäder

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) erbjuder studerande studentbostäder runt om i staden till ett förmånligt pris. Fyll i en bostads ansökningsblankett på TYS hemsida. Du kan också söka bostad på den privata bostadsmarknaden på nätet.

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare för utbildningen till sjökapten:

Vid varje campus finns Studerandeservice dit du kan vända dig om du behöver rådgivning eller information gällande studierna. På denna e-postadress svarar någon av våra studiesekreterare hela sommaren: studerandeservice@novia.fi

Studiesekreterare vid Campus Aboa Mare: