Socionom (YH), flerformsstudier, Åbo

Bästa studerande!

Du har blivit antagen till utbildningen till socionom (YH), flerformsstudier vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Utbildningen till socionom (YH) ger dig möjlighet att utvecklas till en sakkunnig yrkesutövare med färdigheter att möta olika klientgrupper i behov av socialt stöd. En socionom (YH), som studerat i Åbo kan arbeta mångprofessionellt, utvecklingsinriktat och använder sig av ett resursförstärkande arbetssätt. Inom studierna kan ingå behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogik.

Studiestart

Studierna inleds torsdag 2.9.2021 kl. 9.15 på Tavastgatan 13 (fastigheten Gripen) på våning 2, rum GR-235. Det är viktigt att alla tar med sin bärbara dator eftersom en del av dagarna ägnas till att handleda i ICT-tjänster.

Under närstudieperioden bör du lämna in originalbetyg och -intyg för kontroll till campusets studerandeservicepunkt, Henriksgatan 7 (andra våningen). Antagningen är villkorlig tills dokumenten har kontrollerats. OBS! Om du har ett finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts 2017 eller senare behöver du inte ta med ditt originalbetyg. De betygen verifieras automatiskt från det nationella prestationsregistret.

Du som är antagen till studierna får ett informationsmejl i augusti. Då får du närmare information om studierna, förhandsuppgifter samt det detaljerade schemat för den första närstudieperioden (2-4.9.2021). Från och med den 9.8 finns vi på plats för att besvara eventuella frågor.

Bekanta dig på förhand med socionomens läroplan i studieguiden samt informationen som gäller vaccineringskrav. Den praktik som ingår i socionomexamen genomförs delvis på omsorgsinstitutioner. På grund av klientsäkerheten samt studerandes och personalens arbetssäkerhet är det viktigt att studerande har kontrollerat sina vaccinationer och vid behov kompletterat vaccinationerna. Läs noga igenom och följ de anvisningar som finns på Studenternas Hälsovårdsstiftelses sida.

Har du frågor om studiestarten kan du kontakta Lilian Nordell. Från och med 9.8 finns hon på plats för att besvara eventuella frågor.

Kontaktuppgifter