Socionom (YH), (e-socionom), flerformsstudier, Åbo

Bästa studerande!

Du har blivit antagen till utbildningen till socionom (YH), e-socionomstudier vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Utbildningen till socionom (YH) ger dig möjlighet att utvecklas till en sakkunnig yrkesutövare med färdigheter att möta olika klientgrupper i behov av socialt stöd. En socionom (YH), som studerat i Åbo kan arbeta interprofessionellt, utvecklingsinriktat och använder sig av ett resursförstärkande arbetssätt. Inom studierna kan ingå behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogik, diakoni eller kyrkans fostran (kyrkans ungdomsarbetsledare).

Studiestart

E-socionomstudierna inleds med introduktionsdagar 8–9.9.2022 med start kl. 09.00 på Tavastgatan 13 (fastigheten Gripen) på våning 2.

Det är viktigt att alla tar med sin bärbara dator eftersom en del av dagarna ägnas till att handleda i ICT-tjänster.

Ta med ditt avgångsbetyg i original genast den första skoldagen eftersom det kontrolleras då du inleder studierna. Antagningen är villkorlig tills dokumenten har kontrollerats. OBS! Om du har ett finländskt studentexamensbetyg från 1990 eller senare eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts 2017 eller senare behöver du inte ta med ditt originalbetyg. De betygen verifieras automatiskt från det nationella prestationsregistret.

Du som är antagen till studierna får ett mejl i augusti med närmare information om introduktionsdagarna. Från och med den 8.8 finns vi på plats för att besvara eventuella frågor.

Bekanta dig på förhand med socionomens läroplan i studieguiden samt informationen som gäller vaccineringskrav. Den praktik som ingår i socionomexamen genomförs delvis på omsorgsinstitutioner. På grund av klientsäkerheten samt studerandes och personalens arbetssäkerhet är det viktigt att studerande har kontrollerat sina vaccinationer och vid behov kompletterat vaccinationerna. Läs noga igenom och följ de anvisningar som finns på Studenternas Hälsovårdsstiftelses sida.

Har du frågor om studiestarten kan du kontakta Eva Juslin.

Kontaktuppgifter