Sjukskötare (YH), Åbo, flerformsstudier

Grattis till din studieplats och välkommen!

Studiestart

Höstterminen inleds måndag 6.9.2021 kl. 8.15 på Henriksgatan 7, Åbo.

Närstudieperiod 1:
Måndag 6.9
Tisdag 7.9
Onsdag 8.9

Närstudieperiod 2:
Måndag 27.9
Tisdag 28.9
Onsdag 29.9

Närstudieperiod 3:
Måndag 25.10
Tisdag 26.10
Onsdag 27.10

Närstudieperiod 4:
Måndag 22.11
Tisdag 23.11
Onsdag 24.11

Flerformsundervisningen består av närstudier, simulering, examensarbete, praktik och nätbaserade flerformsstudier. Största delen av de teoretiska studierna är nätbaserade och det är viktigt att reservera studietid även för dem!

Läs anvisningar för vaccinationer för social- och hälsovårdsbranschen på Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) hemsida.

Vänligen ta med ditt avgångsbetyg i original genast den första skoldagen eftersom det kontrolleras då du inleder studierna. OBS! Om du har ett finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare eller en yrkesinriktad grundexamen som avlagts 2017 eller senare behöver du inte ta med ditt originalbetyg. De betygen verifieras automatiskt från det nationella prestationsregistret.

Vid frågor, ta kontakt via e-post: minna.syrjalainen-lindberg@novia.fi 

Med vänlig hälsning,
Minna Syrjäläinen-Lindberg

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare