Campus Åbo

Varmt välkommen till Campus Åbo! 

Enhetschefens hälsning

Bästa studerande,

Varmt välkommen till Novia och Campus Åbo på Henriksgatan 7, där ca 960 studerande studerar. Vid den andra verksamhetsadressen i Åbo, Campus Aboa Mare, Hertig Johans parkgata 21, finns ca 300 sjöfartsstuderande.
I Åbo ges utbildning inom olika områden. Här kan du utbilda dig till tradenom, sjukskötare, hälsovårdare, socionom eller sjökapten på
kandidat- eller högre högskolenivå.

Under din första studievecka och introduktionskursen som då inleds, presenteras en hel del information och du kan redan nu bekanta dig med läroplanerna på Novias hemsida, https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/laroplaner

Varmt välkommen!

Enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi

novia henriksgatan

 

Studiestart

Studierna (dagstudier) inleds måndag 26.8.2019 kl. 10.00 i Auditorium 101 på första våningen på adressen Henriksgatan 7, Åbo. Du kan förbereda dig inför studierna genom att ladda ner studieappen Tuudo på din telefon.

För information om utbildningar som förverkligas som flerformsstudier samt högre YH-utbildning, läs mer under respektive utbildning (länk lite längre ner).  

Första veckans program är preliminärt enligt följande:

 • Måndag 26.8
  • kl.10.00-14.45 Kort gemensam info, sedan utbildningsspecifikt program.
  • Lunch med väntutorer.
  • kl.14.45 Rundtur på Campus

 

 • Tisdag 27.8
  kl.8.15-10.00 Utbildningsspecifikt program
  kl.10.15-11.00 Gemensam program: studiestöd
  kl.11.00-11.15 Information om Peppi
  kl.11.15-12.45 Lunch med väntutorer
  kl.12.45-15.00 Gemensamt program: Välkommen till Novia

 • Onsdag 28.8
  kl.8.15-11.25 Gemensamt program: Amazing Campus Åbo
  kl.11.25-13.15 Lunch (med väntutorer)
  kl.13.15- Utbildningsspecifikt program enligt undervisningschema

 

 • Torsdag 29.8
  kl. (8.15)-10.00 Utbildningsspecifikr program enligt undervisningsschema
  kl.11.00-12.15 Lunch (med väntutorerna)
  kl.10.00-16.00 Study in Turku mässa (kl.12.15 gemensam promenad till mässan)

 

 • Fredag 30.8
  Utbildningsspecifikt program enligt undervisningsschema

 

Här hittar du information som rör samtliga nya studerande vid Yrkeshögskolan Novia.

Information för respektive utbildning

Dagstudier

 • Hälsovårdare (YH) och sjukskötare (YH), Åbo

Den praktik som ingår i examina inom social- och hälsovårdsbranschen genomförs på sjukhus och andra vårdinstitutioner.

På grund av patientsäkerheten samt studerandes och personalens arbetssäkerhet ska alla lämna uppgifter om de vaccinationer som de fått. Studiehälsovården behöver grundläggande vaccinationsuppgifter från studeranden inom social- och hälsovård. Samling av vaccinationsuppgifter sker med elektronisk blankett. Fyll i och skicka blanketten så snart som möjligt.  

Gör så här: Gå till www.åbo.fi. Välj social- och hälsovårdstjänster, eHälsoservice och logga sedan in på eHälsoservice. Inloggningen/identifieringen sker med bankkoder eller mobil ID. Ifall du inte har möjlighet till elektronisk identifiering, ta kontakt med studiehälsovården, tel. 02 266 1570. Först skall man göra ett avtal om elektronisk skötsel av ärenden.

Via följande länk hittar du mera information om avtalet och servicen: http://www.turku.fi/sv/elektroniska-tjanster-pa-ett-och-samma-stalleDet är viktigt att komma ihåg att ge tillåtelse till både text- och webmeddelanden, för att vi ska kunna svara elektroniskt. Fyll därefter i blanketten Frågor till studeranden av social- och hälsovård samt YHS, frågeformulär för fösta årskursen. Hälsovårdaren går igenom de elektroniska blanketterna redan under sommaren och ger anvisningar om fortsättningen/hur gå till väga. Ifall alla vaccinationer och andra utredningar är i skick, kommer du att få ett skriftligt intyg om lämplighet för praktik. Om du behöver en pappersversion, fyll i blanketten ”Studeranders vaccinationsuppgifter” och posta blanketten till adressen: Studiehälsovård, Tavastgatan 10, 3:e vån., 20500 Åbo. Om du har frågor gällande blanketterna ta kontakt med Studiehälsovården tel. 02 266 1570. 

Utbildningsanvarig


Terminsansvarig


 

 • Socionom (YH), Åbo 

Utbildningen till Socionom (YH) inleds med information om studierna. De första kurserna startar redan första veckan.

Du som antas till studierna får ett informationsbrev i augusti. Då får du närmare information om studierna och det detaljerade schemat för de första veckorna.
Från och med 12.8 finns vi på plats för att besvara eventuella frågor.

Det är viktigt att alla tar med sina bärbara datorer redan den första dagen, den 26.8.

Reservera redan nu hela lördagen den 23.11.2019 för projektutförande. Alla första årets socionomstuderande skall utföra projekt på familjehuset Ankaret den 23.11.2019.

Bekanta dig på förhand med utbildningens läroplan (Socionom, Åbo, Läroplan 2019, dagstudier (länken uppdateras inom kort)) samt informationen som gäller hälso- och vaccineringskrav.

Den praktik som ingår i examina inom socialvårdsbranschen genomförs delvis på omsorgsinstitutioner. På grund av klientsäkerheten samt studerandes och personalens arbetssäkerhet ska alla lämna uppgifter om de vaccinationer som de fått. Studiehälsovården behöver grundläggande vaccinationsuppgifter från studeranden inom social- och hälsovård. Samling av vaccinationsuppgifter sker med elektronisk blankett. Fyll i och skicka blanketten så snart som möjligt.

Gör så här: Gå till www.åbo.fi. Välj social- och hälsovårdstjänster, eHälsoservice och logga sedan in på eHälsoservice. Inloggningen/identifieringen sker med bankkoder eller mobil ID. Ifall du inte har möjlighet till elektronisk identifiering, ta kontakt med studiehälsovården, tel. 02 266 1570. Först skall man göra ett avtal om elektronisk skötsel av ärenden. Via följande länk hittar du mera information om avtalet och servicen: http://www.turku.fi/sv/elektroniska-tjanster-pa-ett-och-samma-stalle. Det är viktigt att komma ihåg att ge tillåtelse till både text- och webmeddelanden, för att vi ska kunna svara elektroniskt. Fyll därefter i blanketten Frågor till studeranden av social- och hälsovård samt YHS, frågeformulär för fösta årskursen. Hälsovårdaren går igenom de elektroniska blanketterna redan under sommaren och ger anvisningar om fortsättningen/hur gå till väga. Ifall alla vaccinationer och andra utredningar är i skick, kommer du att få ett skriftligt intyg om lämplighet för praktik. Om du behöver en pappersversion, fyll i blanketten ”Studeranders vaccinationsuppgifter” och posta blanketten till adressen: Studiehälsovård, Tavastgatan 10, 3:e vån., 20500 Åbo. Om du har frågor gällande blanketterna ta kontakt med Studiehälsovården tel. 02 266 1570.

Utbildningsanvsarig


Terminansvarig


  

 • Tradenom (YH), Åbo

Utbildningen till Tradenom (YH) inleds med information om studierna, både studiesättet och själva läroplanen. De första kurserna startar redan första veckan och studerande får bekanta sig med lärare, kurserna i läroplanen och hur det är att arbeta i smågrupper med ett konkret projektuppdrag. Studerande kommer att indelas i team som har möjlighet att starta upp egen affärsverksamhet där de kan utföra en stor del av kurserna samtidigt. Därför är det viktigt att vara med från början. Det första året är studierna gemensamma för alla. Om man vill studera turism finns det möjlighet till en individuell studieplan så att man kan inleda turismstudier genast första hösten. Efter första året kan man välja att profilera sig inom turism, redovisning eller marknadsföring. Man kan också göra upp en egen tradenomprofil om man inte vill välja en specifik profilering. Andra och tredje året har man också gemensamma kurser och läser sedan sina valda yrkesstudier vid sidan om dessa. Första praktikperioden inleds 2.5.2019. Om du har frågor gällande studierna var gärna i kontakt!

Utbildningsansvarig
 
 


Ferformsstudier

 

 

Degree programmes conducted in English.

Allmän information om Campus Åbo

Campus Åbo ligger centralt i Åbo, nära torg och affärskvarter, men samtidigt inne i stadens stora högskole- och universitetsområde. Den projektifierade utbildningen sker i utrymmen på Henriksgatan från och med hösten 2017. Läs mera här.

Campus Åbo, studerandeservicepunkt

Servicepunkten finns på andra våningen och betjänar studerande dagligen kl. 8.00 - 9.30 och 11.30 - 13.00. Här kan du sköta ärenden som gäller bl.a. studieintyg, nycklar och försäkringsintyg. Du kan även kontakta servicepunkten ifall det uppstår problem med Peppi och datanätverkets lösenord. Campusets servicepunkt betjänar alla studerande men alla utbildningar har också en egen studiesekreterare. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

HID-nyckel

Vi uppmanar alla studerande att ha en egen HID-nyckel så länge man studerar vid campus Åbo. Studerande köper sin nyckel för 25 € (ingen pant) via Åbo Akademis nätbutik, https://shop.abo.fi
Välj NOVIAS AVGIFTER under produkter. Studerande kan avhämta sin nyckel följande vardag mot uppvisande av ID (adress ovan).

Nyckeln går till fastigheten på Henriksgatan 7 samt till Arkens och ASA-biblioteket samt biblioteket i Axelia.

Det betalas ingen pant för nyckeln.

Nyckeln återlämnas med nyckelkvitto till Åbo Akademis Fastighetsservice efter avlagd examen eller då behov av nyckel inte längre finns. Även om din nyckel inte fungerar, din nyckel är trasig, du har tappat nyckeln, nyckeln har blivit stulen eller du behöver få nyckeln återaktiverad efter frånvaroanmälan, kontaktar du Åbo Akademis Fastighetsservice.

Nycklarna är personliga och skall inte lånas ut åt andra! Varje gång en dörr öppnas med en HID-nyckel, registreras nyckeln i passerkontrollsystemet med nyckelinnehavarens namn (nyckelinnehavaren = den som löst ut nyckeln).

Ny låntagare vid Åbo Akademis bibliotek

Vill du ha ett lånekort till biblioteket vid Åbo Akademi så bör du ansöka om det via denna blankett: https://survey.abo.fi/lomakkeet/3962/lomake.html . Lånekortet måste ansökas om senast dagen innan man vill ha lånekortet.

BYOD praxis (Bring Your Own Device)

Campus Åbo vid Yrkeshögskolan Novia arbetar ständigt på att förbättra och modernisera sin undervisning och sin pedagogiska profil. Eftersom datorer blivit ett så vardagligt element i arbetet för alla, så uppmuntras alla studerande som inleder sina studier att ha egen utrustning (dator) med sig för det reguljära studiearbetet (Bring Your Own Device praxis BYOD). Enheten kommer fortsättningsvis att ha en datasal, speciellt för den del av studiearbetet som kräver tyngre programvara och specialutrustning.

Utrustningen ska lämpa sig för att

 • göra anteckningar
 • skriva text med kontorsprogram och använda presentationsprogram
 • använda e-böcker och annat interaktivt material 
 • ansluta sig till skolans trådlösa nätverk
 • användning av video och online-material
 • delta i kollaborativt skrivande
 • distribution av elektroniska filer med lärare och studerande
 • vid behov använda särskild programvara som ämnet förutsätter

Utrustning

 • Allmänt rekommenderas en bärbar dator
 • För normal användning rekommenderas 13-14 tums skärm, men för grafiskt arbete rekommenderas en 15-tums eller större skärm
 • Det är rekommenderat att vid inköp se till att utrustningens kapacitet räcker för det tänkta skolarbetet (minnes- och processorkapacitet, typ och storlek på hårddisk)
 • Det är värt att satsa på kvaliteten på enheten samt batteritiden
 • Operativsystemet som rekommenderas är Windows 7 eller nyare, Mac OS X har inte så omfattande stöd
 • Linux och andra operativsystem stöds inte

Office 365 ProPlus

Office 365 ProPlus tjänsten ger både studerande och personal möjlighet att ladda ner Officepaketet gratis och installera till sin egen privata dator hemma. Man kan installera Office till 5 datorer (PC eller MAC) och 5 mobila enheter (plattor och smarttelefoner).

Följande program ingår i Office paketet: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype for business, InfoPath, OneDrive for business

Parkering

Novia har inga egna parkeringsplatser för varken studerande eller personal.

Allmän information om Åbo

Nedan finns några länkar med allmän information om Åbo som kan vara nyttiga.

Studiestad Åbo >>

Visit Turku >>
här hittar du info om bl.a. evenemang, sevärdheter och aktiviteter.

Karta Åbo >>
här finns en karta över Åbo centrum.

Föli >>
här finns information om regiontrafik i Åbo.

Bostäder

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) och Studentkåren tillhandahåller studerande med bra utrustade studentbostäder runt om i staden till ett förmånligt pris. Även den privata bostadsmarknaden kan vara ett bra alternativ för studerande i Åbo där man genom internet och tidningsannonser har möjligheter att hitta bra boende till ett bra pris. I Åbo finns det också gott om studiebostäder och bostäder på fria marknaden, och det är också många studerande som hyr dessa.

Klicka här för mer information om TYS >> 

Lumo: Hyresbostäder Åbo

Housing Anywhere
The Housing Anywhere platform allows you to choose from rooms listed by local students or verified landlords and securily book accommodation prior to your arrival. As a student/intern at Novia UAS you are entitled to priority access to all accommodation available on Housing Anywhere. Sign up here to receive a Novia VIP profile on Housing Anywhere.com. 

Studeraneföreningen Åbo Kåravdelning (ÅKA)

Läs mer om ÅKA i deras gulisbroschyr >>

Kontaktuppgifter till studerandeservice vid Campus Åbo

Utbildning till sjukskötare/hälsovårdare
Utbildning i företagsekonomi


Maria på semester 23.7-30.7.2019.

Utbildning till socionom
Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH


Erica på semester 1.7-4.8.2019.

DP programme Leadership and Service Design


Frida på semester 8-26.7.2019.

 På denna e-postadress svarar någon av våra studiesekreterare hela sommaren: studerandeservice@novia.fi