Begära omprövning

Om du anser att det i antagningen av studerande eller vid tillämpningen av antagningsgrunderna har skett ett fel, ska du i första hand kontakta yrkeshögskolans antagningsservice. Om problemet inte kan lösas där, kan du skriftligen begära omprövning av beslutet om antagning inom 14 dygn efter att antagningsresultatet har publicerats, eller senast 10.7 kl. 15 (i tilläggsansökan senast 31.8 kl. 15). Poststämpel beaktas.

En begäran om rättelse bör riktas till Yrkeshögskolan Novias nämnd för studierättsärenden och sändas till adressen Yrkeshögskolan Novia, Nämnden för studierättsärenden, PB 6, 65201 Vasa.