Begäran om ändring

Om du anser att det i antagningen av studerande eller vid tillämpningen av antagningsgrunderna har skett ett fel, ska du i första hand kontakta yrkeshögskolans antagningsservice. Om problemet inte kan lösas där, kan du skriftligen söka om ändring av beslutet om antagning inom 14 dygn efter att antagningsresultatet har publicerats. Poststämpel beaktas inte.

En begäran om ändring bör riktas till Yrkeshögskolan Novias nämnd för studierättsärenden och sändas till adressen Yrkeshögskolan Novia, Nämnden för studierättsärenden, PB 6, 65201 Vasa.