Kontaktuppgifter

 

För programemt kl 10-14

Isabella Alén, Studiesekreterare

tfn (019) 224 8135

Isabella.Alen@novia.fi

 

För programemt kl 17-20

Ann-Louise Erlund, Projektledare

tfn (044) 779 8406

ann-louise.erlund@novia.fi 

 

Övrig personal på Novia: E-post: fornamn.efternamn@novia.fi