Kontaktuppgifter

Kontaktperson:

Isabella Alén, Studiesekreterare

tfn (019) 224 8135

Isabella.Alen@novia.fi

Övrig personal på Novia: E-post: fornamn.efternamn@novia.fi