AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot ruotsinkielellä

AMK-tutkinnot, Bachelor ja Master

Yrkeshögskolan Novia tarjoaa koulutusta ruotsinkielellä päiväkoulutuksena ja monimuotokoulutuksena. Alla löytyy lista tarjoamamme ohjelmista. Kaikki ruotsinkieliset koulutukset johtavat ammattikorkeakoulututkintoon ja kestävät 3,5 v - 4,5 v.

 Vaasa

 • Estenom (YH), 210 op (Estenomi) Ei hakua 2020
 • Barnmorska (YH), 270 op (Kätilö). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Bioanalytiker (YH),  210 op (Bioanalyytikko).  Myös monimuotokoulutuksena.
 • Hälsovårdare (YH), 240 op (Terveyshoitaja). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, 240 op (Rakennusinsinööri)
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, 240 op (Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka)
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, 240 op, (Insinööri, maanmittaustekniikka)
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, 240 op (Insinööri, kone- ja tuotantotekniikka)
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi, 240 op (Insinööri, tuotantotalous)
 • Röntgenskötare (YH), 210 op (Röntgenhoitaja).. Myös monimuotokoulutuksena.
 • Sjukskötare (YH), 210 op (Sairaanhoitaja). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Socionom (YH), 210 op (Sosionomi). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, 210 op (Tradenomi, liiketalous)

Turku

 • Hälsovårdare (YH), 240 op (Terveyshoitaja)
 • Sjökapten (YH), 270 op (Merikapteeni). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Sjukskötare (YH), 210 op (Sairaanhoitaja)
 • Socionom (YH), 210 op (Sosionomi). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, 210 op (Tradenomi, liiketalous)

Pietarsaari

 • Bildkonstnär (YH), 240 op (Kuvataiteilija)
 • Dramapedagog (YH), 240 op (Teatteri-ilmaisun ohjaaja) Ei hakua 2020
 • Formgivare (YH), grafisk design, 240 op (Muotoilija, graafinen suunnittelu) 
 • Formgivare (YH), inredningsdesign, 240 op (Muotoilija, sisustussuunnittelu)
 • Medianom (YH), fotografering, 240 op (Medianomi, valokuvaus) 
 • Musiker (YH), 240 op (Muusikko). Myös monimuotokoulutuksena.
 • Musikpedagog (YH), 240 op (Musiikkipedagogi)

Raasepori

 • Agrolog (YH), 240 op (Agrologi)
 • Byggmästare (YH), 210 op (Rakennusmestari)
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, 240 op (Rakennusinsinööri)
 • Skogsbruksingenjör (YH), 240 op (Metsätalousinsinööri)

Hakeminen kaikille näille ohjelmille tapahtuu yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Ylempi AMK-tutkinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 - 90 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää yleensä 2-3 vuotta. Alla löytyy lista tarjoamamme ohjelmista. Hakijoilta edellytetään kolmen vuoden työkokemusta. YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Vaasa

 • Barnmorska (högre YH), 90 op (Kätilö)
 • Bioanalytiker (högre YH), 90 op (Bioanalyytikko)
 • Hälsovårdare (högre YH), 90 op (Terveyshoitaja)
 • Röntgenskötare (högre YH), 90 op (Röntgenhoitaja)
 • Sjukskötare (högre YH), 90 op (Sairaanhoitaja)
 • Socionom (högre YH), 90 op (Sosionomi)

Turku

 • Barnmorska (högre YH), 90 op (Kätilö)
 • Bioanalytiker (högre YH), 90 op (Bioanalyytikko)
 • Hälsovårdare (högre YH), 90 op (Terveyshoitaja)
 • Röntgenskötare (högre YH), 90 op (Röntgenhoitaja)
 • Sjukskötare (högre YH), 90 op (Sairaanhoitaja)
 • Socionom (högre YH), 90 op (Sosionomi)

Hakeminen kaikille näille ohjelmille tapahtuu yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.