Kyrkomusik 2030+

Svenska kulturfonden


Period: 2.6.2023 - 31.5.2024

Innehåll: Förstudien avser få underlag för att skapa ett större FUI - projekt (forskning, utveckling & innovation) för att långsiktigt utveckla kompetensinnehållet i kyrkomusikläroplanen och församlingarnas musik och gudstjänstliv. Detta för att framöver locka fler Finlandssvenska studerande till detta yrkesval och trygga rekryteringen till kyrkomusiktjänster. Förstudien avser tillsammans med Borgå stift att aktivera samarbeten med musikinstituten, församlingarna och skolorna i avsikt att erbjuda orgelundervisning som ett jämbördigt instrumentval.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Marcus Söderström

Samarbetspartners: Borgå stift, Sibeliusakademin