Kreativ personcentrerad vårdkonst - SKF, Konstsamfundet

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 16.11.2021 - 30.6.2024

Innehåll: Detta utvecklingsprojekt avser att utveckla, implementera och evaluera kreativ
personcentrerad vårdkonst, inkludera och utveckla arbetssätt och -verktyg för
konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt
förändra vårdkulturen i Svenskfinland. Projektet leds av vårdvetenskapen vid
Åbo Akademi och förverkligas i samarbete med Centret för livslångt lärande (ÅA)
och Konstuniversitetet i samverkan med yrkesutbildningar och
sjukskötarutbildningar i Svenskfinland.

Det finns ett behov av kompetensutveckling, pedagogisk vägledning och stöd i
etisk reflektion för vårdgivare som arbetar med äldre personer. Äldrevården bör
baseras på en persons historia, sociala nätverk, familj och vänner.
Personcentrerad vårdkonst (PCV) innebär att erkänna,
involvera och basera vården på den äldre personens egna erfarenheter, det hen
värderar och föredrar och behöver för tillfället.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Projektägare: Åbo Akademi

Projektledare: Camilla Pitkänen

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin, Konstuniversitetet, Practicum, Axxell, Arcada