GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability

Utbildningsstyrelsen Utrikesministeriet


Period: 1.9.2020 - 31.8.2024

Innehåll: Projektet är ett samarbete mellan Novia och två finländska högskolor, Åbo
universitet och Åbo yrkeshögskola, och fem högskolor i Tanzania och finansieras
av HEI ICI-programmet (Utrikesministeriet via Utbildningsstyrelsen).
Huvudsyftet är att förse högskolestuderande i Tanzania med sådana GIS- och
ICT-relaterade kompetenser att de får bättre förutsättningar att hitta eller
skapa sig ett jobb på arbetsmarknaden.
Projektet bygger vidare på tidigare HEI ICI-projekt som Åbo universitet har
haft i Tanzania, delvis med samma partners. Tyngdpunkten i GIS-tillämpningarna
är hållbarhetsfrågor och naturresursförvaltning. De viktigaste aktiviteterna i
projektet är dels utveckling av ett stort antal virtuella "minikurser" eller
"nuggets", som kan användas i samband med undervisningen i partnerhögskolorna,
dels s.k. Challenges, där studerande under ett antal veckor i praktiken deltar
i lösandet av hållbarhetsrelaterade problem med hjälp av GIS och ICT.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildningsstyrelsen, Utrikesministeriet

Projektägare: Åbo universitet

Projektledare: Romi Rancken

Samarbetspartners: Turku University, Turun ammattikorkeakoulu, University of Dar es Salaam, Ardhi University, State University of Zanzibar, Sokoine University of Agriculture, Moshi Co-operative University


Hemsida