Byholm/Vindkraft - Markanvändningsavtryck av storskalig vindkraft

Svenska kulturfonden


Period: 21.12.2021 - 31.12.2022

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Patrik Byholm