Vasa energiinstitut

Ett samordnat energikunnande

I Vasaregionen fungerar en betydande del av Finlands energikluster: förutom att det i området finns ett stort antal industriföretag inom energibranschen, finns det också mycket energikunnande vid lokala läroanstalter. Vasa energiinstitut (VEI) är en samarbetsorganisation som förenar energikunnande. Institutet är grundat av Handelsvetenskapliga fakulteten, Tekniska fakulteten och Levón-institutet vid Vasa universitet i samarbete med Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Läs mer på www.vei.fi

Uppgifter och kunskapsområde

Energiinstitutets uppgifter är att på ett regionalt, nationellt och internationellt plan erbjuda forsknings-, marknadsförings-, konsultations- och fortbildningstjänster åt aktörer inom energibranschen. Energiinstitutet förenar merkantilt och tekniskt kunnande på ett unikt sätt. Tyngdpunkter: marknader, teknik och förnyelsebara energikällor.

Den stabila grunden skapas av det långvariga och internationellt erkända kunnandet inom energibranschen, samt av den långvariga och internationellt inriktade forskningstraditionen som mäter energibolagens effektivitet gällande nätaffärsverksamhet, detta med tonvikt på logistik. Inom energitekniken ligger tyngdpunkten speciellt på elenergisystem och på tillämpningar inom automations-, informations- och teleteknik, samt på diesel- och gasmotorer. VEI främjar olika lösningar som grundar sig på en hållbar utveckling och i synnerhet främjar man effektiva, konkurrensutsatta energimarknader samt användningen av förnyelsebara energikällor.

Energiteknikens riksomfattande kunskapscentrum ligger i Vasa där det finns omfattande industri och industriell utvecklingsverksamhet. I Vasa finns det dessutom olika utbildningsenheter och -program där man har koncentrerat sig på forskning inom energi.

Energiinstitutets enheter

Energiinstitutet består av experter inom energibranschen från Vasa universitet (Levón-institutet, Tekniska fakulteten och VaasaEMG) samt frånYrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola.  För energiinstitutets verksamhet svarar en ledningsgrupp bestående av representanter från varje medverkande enhet/skola.