Specialkunnande och kontakt

För att fånga upp goda idéer och fina initiativ som stärker utvecklingen på de orter där vi verkar, bedriver vi på YH Novia forsknings,- utvecklings- och projektverksamhet. Vi har byggt upp en gedigen projektkompetens, goda nätverk och många trogna samarbetspartner, men vi är alltid intresserade av nya idéer och aktörer - ju fler vi får med, desto bättre för alla. Läs gärna vår broschyr Samarbeta med oss.

Vår verksamhet utgår från sex olika specialkunnande - läs mer om vårt kunnande och tjänster kring dem via länkarna nedan:

 

Broschyr

FoU webb2

Läs gärna vår broschyr: Samarbeta med oss

Kontaktuppgifter

Specialkunnandet hållbar energiteknik

Specialkunnandet Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Specialkunnandet affärsutveckling

Hanna Guseff
Lektor i företagsekonomi;Forskningsledare

Specialkunnandet automation och fartygssimulation

Specialkunnandet Interprofessionell hälsa och välfärd 

Specialkunnandet konst, kultur och entreprenörskap