Publikation och produktion

Sidan uppdateras

 

Novias samtliga publikationer från tidigare år finns i databasen Juuli.
Där kan man begränsa sökningen t.ex. enligt år, publikationstyp, författare, utbildningsbransch eller vetenskapsgren. Databasen innehåller inte uppgifter från år 2011, publikationerna från detta år finns på länken nedanför.

Novias publikations- och produktionsverksamhet är viktig för att föra fram ny kunskap, förmedla information och väcka diskussion. Publikationerna eller produktionerna dokumenterar bland annat de resultat som tagits fram i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra fem fokusområden.

Publikationsverksamheten omfattar olika typer av bidrag i tryckt eller onlineformat: vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, artiklar i facktidskrifter eller dagstidningar, rapporter, läromedel och studerandes arbeten.

Produktionsverksamheten har ofta anknytning till konst och kultur men även till andra utbildningsområden. Produktioner kan vara til exempel utställningar, föreställningar, konserter, en fotobok, en guide om nya arbetsmetoder eller ett multimedialt läromedel.

Publikationer 2018

Bioekonomi: 

Riesinger, Paul,  Ta hem nyttan vid odling av fånggrödor: Odlingsteknik och odlingsplanering
Ramula, S., Öst, M., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders
Olivier Glippa, Jonna Engström-Öst, Mirella Kanerva, Anni Rein & Kristiina Vuori: Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981
Ramula S, Öst M, Lindén A, Karell P, Kilpi M: Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders. PLoS ONE 13(4): e0195415. 

Jacobsen L & Engström-Öst J (2018) Coping with environments – vegetation, turbidity and abiotics. pp. 32-61, In: Biology and ecology of pike. (Eds. Nilsson A & Skov C), CRC Press. 401 pp.
Riesinger, Paul, Fånggrödor till bondens nytta, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Ramula, S., Öst, M., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders
Lindén, Andreas, Adaptive and nonadaptive changes in phenological synchrony
Barman-Geust, Heidi, Artesaaniruoan SM-kisat järjestettiin kolmatta kertaa
Söderholm-Emas, Annika, Bioförpackningar, Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Hur ska vi få ungdomar att intressera sig för branschen? Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet r.f., 2018
Söderholm-Emas, Annika, Möjligheternas landsbygd, Västra Nyland, KSF Media Ab, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Utvecklingen på landsbygden kräver en snabb nätanslutning, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Söderholm-Emas, Annika, FM i Mathantverk mer än en mattävling
Byholm, Patrik, Itämeren räyskät tehostuneen monitoroinnin kohteena, Rengastajan vuosikirja, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja rengastajatoimikunta, 2018

 

Hållbar energiteknik: 

Högfors-Rönnholm, Eva; Christel, Stephan; Engblom, Sten; Dopson, Mark,  Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content, MethodsX 5/2018 pp. 136-140

Fartygssimulation: 

Hälsa och välfärd: 
Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko
Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018
Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53

 Kultur och entreprenörskap:

Forsman, Eva, What Entrepreneurship Means in Art? 

Novias serie

Novia upprätthåller också en egen publikations- och produktionsserie i fem kategorier.

Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst. 
Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
Studerandes arbeten  som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren.

Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.

 

Publikationer och produktioner 2011.