Publikation och produktion

Novias publikations- och produktionsverksamhet är viktig för att föra fram ny kunskap, förmedla information och väcka diskussion. Publikationerna eller produktionerna dokumenterar bland annat de resultat som tagits fram i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom våra fem fokusområden.

Publikationsverksamheten omfattar olika typer av bidrag i tryckt eller onlineformat: vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, artiklar i facktidskrifter eller dagstidningar, rapporter, läromedel och studerandes arbeten.

Produktionsverksamheten har ofta anknytning till konst och kultur men även till andra utbildningsområden. Produktioner kan vara utställningar, föreställningar, konserter eller t.ex. audiovisuella produkter. Dessutom kan produktioner vara skriftligt material i kombination med annat innehåll, t.ex. en fotobok, en utställningskatalog, en guide om nya arbetsmetoder eller ett multimedialt läromedel.

Novia upprätthåller också en egen publikations- och produktionsserie i fem kategorier.

Novias samtliga publikationer från tidigare år hittas i databasen Juuli. Där kan man begränsa sökningen t.ex. enligt år, publikationstyp, författare, utbildningsbransch eller vetenskapsgren. Databasen innehåller inte uppgifter från år 2011, publikationerna från detta år finns i nedanstående bilaga.

Publikationer och produktioner 2011.