22.5.2017

Vinden blåser unga flyttfåglar till Afrikas alla hörn

Brunell IMG 4920

En ny studie har nu kunnat avslöja hur det kommer sig att fåglar som är födda i samma begränsade del av Europa sprider ut sig över hela Afrika under vintern. Studien som publicerades av Proceedings of the Royal Society B visar att fågelindividers övervintringsplats i Afrika till stor del bestäms av de vindförhållanden de konfronteras med under sin första höstflyttfärd.

Tills nu har det funnits endast begränsat med information om hur unga fåglar lär sig flytta. Eftersom dödligheten bland unga flyttfåglar normalt är hög, har de flesta tidigare studier undersökt vuxna individer som har en betydligt högre chans att överleva. I den nu aktuella studien försågs däremot 31 unga bivråkar med satellitsändare vilka sedan följdes på deras första flyttfärd till övervintringsområdena söder med Sahara i Afrika.

Mer än 3300 km ifrån varandra
Patrik Byholm, initiativtagare till forskningen förklarar: ”Av bivråkarna, som alla fick sina sändare i sydvästra Finland, överlevde 24 individer den farliga färden till Afrika. Väl framme etablerade de sig på ett område mellan Mali i väst till Kongo i öst. Avståndet mellan den västligaste och östligaste fågeln var mer än 3300 km.” Den stora geografiska spridningen förklarades till stor del av de sidovindar de råkade stöta på under färden. ”Vi fann också att vissa individer avvek från den typiska flygrutten för att ta sig över geografiska barriärer, likt Östersjön och Medelhavet. I dessa fall hamnade fåglarna längre västerut eller österut än vad skulle ha varit att förvänta enbart utgående från vindförhållanden.”

Vinden avgör
Forskningen hjälper att förstå varför flyttfåglar som häckar bara några kilometer från varandra sprids ut över tusentals kilometer i öst-västlig riktning på övervintringsområdet i Afrika. Byholm: ”Det kan tyckas riskabelt att en ung fågel låter sig föras med vinden under sin första höstflyttning, men denna strategi har utvecklats under en tidsperiod när flyttfåglarna hade tillgång till betydlig fler lämpliga övervintringsmiljöer än nu. Detta understryker igen hur viktigt det är att bevara livsmiljöer för flyttfåglar över hela Afrika; ett fåtal utspridda reservat räcker inte till.”

Studien utfördes av forskare vid Yrkeshögskolan Novia, University of Amsterdam och Helsingfors universitet.

Kontakt: Patrik Byholm, patrik.byholm@novia.fi,  tfn 044 449 8293

Originalpublikation: W.M.G. Vansteelant, J.Kekkonen & P. Byholm: Wind Conditions and Geography Shape the First Outbound Migration of Juvenile Honey Buzzard and their Distribution across Sub-Saharan Africa, in: Proceedings of the Royal Society B.

IvarSven PatrikByholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två unga bivråkar i sitt bo. Foto: Patrik Byholm

roosa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ung bivråk har just fått sin sändare fäst på ryggen. Foto: Annika Rossi

Brunell IMG 4920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ung bivråk i början av sin första flyttfärd. Observera satellitsändarens antenn på fågelns rygg. Foto: Jukka Brunell

Gå till "FUI-pressmeddelanden"