22.2.2019

Regionens infraföretag samlas i Vasa

excavators 961710 340

Yrkeshögskolan Novia jobbar med att utveckla ett unikt samarbete med målsättningen att koppla ihop mindre företag inom infra- och byggbranschen runt Kvarken så att de kan konkurrera internationellt. Nu blir det företagsträff i Vasa för de finländska företagen.

Vad behöver finländska företag tänka på då de vill in på de svenska och norska marknaderna? Och då man väl är inne på marknaden: vilka saker behöver man tänka på då?
Projektet Infra-Botnia ordnar ett evenemang för infrabranschens företag i Vasa 15 mars

Under eftermiddagen blir det inspirationsföreläsningar och gruppdiskussioner om verktyg för internationalisering med Infra-Botnias forskare och med Nordkalottens Gränstjänst. Det blir också information om mässan Load Up North i Umeå i sommar.

Problemet inom infrabranscherna i Finland och Sverige i dag är att volymerna som efterfrågas ofta är så omfattande att endast stora, inte sällan globala, företag kan vara med och tävla om kontrakten. De små och medelstora företagen hamnar alltså utanför. Projektet Infra-Botnia jobbar för att bygga upp beredskapen för internationalisering och digitalisering hos regionens små och medelstora företag inom infra- och byggbranschen.

Projektet samlar representanter från näringslivet i Öster- och Västerbotten och förenar samtidigt förbundsorganisationerna Infra och Sveriges byggindustrier i ett helt nytt samarbete.
Infra-Botnia finansieras av Interreg Botnia-Atlantica och koordineras av Yrkeshögskolan Novia och Umeå Universitet

Fritt inträde!

Tid: 15.3 klockan 11-17
Plats: Auditorium Nissi, Tritonia
Mera information: Projektledare Petra Ylitalo, Yrkeshögskolan Novia, +358 (0)46 921 5382

kuvakollaasi2

Program:
11:00 Lunch på Restaurang Mathilda
12:00 Infra-Botnia forskare Robin Saarenheimo, Mats Gretland och Kimmo Koivisto berättar vad finska företag bör beakta då de utför arbeten i Sverige och Norge.
13:00 Nordkalottens Gränstjänst erbjuder exempel på gränsöverskridande byggarbete och ger praktiska råd för finska företag som är intresserade av att bredda sin verksamhet till Sverige.
14:00 Load Up Norths projektledare Bo Sandström och projektsäljare Anne Lene Andersson berättar om Nolia AB och mässan Load Up North som är en mässa inom väg/anläggning, entreprenadmaskiner, transport/lastbilar, jord/skog och rekrytering. Mässan ordnas 29-31.8.2019 i Umeå. De berättar också om de möjligheter som finns för ett deltagande som antingen utställare eller besökare. (Infra-Botnia ordnar en förmånlig företagsresa från Vasa till Umeå i Augusti inklusive besök på mässan.)
15:00 Kaffe serveras och gruppdiskussion inleds i utrymmet Vuokko m.fl.

Du kan anmäla dig till evenemanget på projektets webbsida (www.infra-botnia.eu) eller per e-mail (petra.ylitalo@novia.fi)

Med tanke på lunchserveringen vill vi ha din anmälan senast 3.3.2019.
Registreringen är öppen fram till 14.3 för dig som inte vill delta i lunchen.

https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/infra-botnia

Gå till "FUI-pressmeddelanden"