13.6.2018

Projekt vid Novia: framtidens färjor är obemannade och miljövänliga

aboa mare 200v 150 vari

Yrkeshögskolan Novia har nyligen avslutat projektet ÄlyVESI som utvecklat obemannade, miljövänliga sätt att driva färjor. Resultaten visar på såväl mindre bränsleförbrukning, mindre utsläpp, som ett säkert transportmedel för passagerare. Och en helt ny möjlighet till infrastruktur.

Den övergripande samhälleliga målsättningen just nu är fjärrövervakade system där man med hjälp av självgående fordon av olika slag uppnår säkrare och mer miljövänliga och effektiva transportsätt. Det här kan betyda helt nya möjligheter för såväl infrastruktur som affärsidéer.

Resultaten från projektet ÄlyVESI, ett projekt lett av Yrkeshögskolan Novia, visade att även om färjan inte har någon mänsklig förare behöver det inte påverka passagerarna ens i en nödsituation. Det här testade man på idénivå på lokaltrafiken i Åbo.
Genom att iscensätta olika situationer kunde man kartlägga risker och principer för hur man hanterar farosituationer. Här är ett grundligt planeringsarbete, installation och test viktiga för att alla automatiserade system ska fungera och så att passagerarna bara behöver följa angivna instruktioner, till exempel hur man använder en flytväst, om faran skulle vara framme.

Fjärrstyrning och smarta hållplatser gör skärgården mera tillgänglig

Under projektets gång utvecklade man också flera servicekoncept som blir möjliga i och med de självgående färjorna. Ett av dem är Älylaituri, som i praktiken innebär obemannade hållplatser längs åar eller längs stadens kust dit det i nuläget inte finns lokaltrafik.
Hållplatserna skulle vara utrustade med möjligheter till biljettförsäljning och portar, vilket öppnar upp för nya, tillfälliga affärsidéer och gör det möjligt att åka ut till obebodda områden eller rekreationsområden. En helt ny infrastruktur, med andra ord.

Miljövänligare transportmedel också för passagerartrafiken

Ett delmål i projektet var även att undersöka färjornas belastning på miljön, säkerhet och tillförlitlighet och driftskostnader.
På stadsfärjan Föri och en av Åbo stads vattenbussar, som användes som testmaskiner, kunde man konstatera positiva resultat genom att implementera olika smarta energilösningar.
Man mätte först utsläppen från Föris dieselmotor och jämförde dem med en nyinstallerad elmotor. På vattenbussen testade man fyra olika alternativ: en dieselmotor som fungerar med förnybara bränslen, förbränningsmotor med gasdrift, elhybridmotor, och eldrift.

Resultaten visade att bränsleförbrukningen hos Föri i medeltal landade på 7.4 m3, vilket motsvarar en energimängd på 76 MWh. Då Föri gick på el reducerades förbrukningen med nästan hälften, 46 %. Utsläppen kunde konstateras vara noll om eltillförseln baseras på elektricitet från exempelvis vindkraft eller solenergi.
Vattenbussens energiförbrukning var 117 MWh per år. Man kunde konstatera att bränsleförbrukningen kan minskas med mer än en fjärdedel, 26 procent, om man monterar solpaneler på bussens tak och använder dem i kombination med hybridmotorn. Överskottet kan användas till att ladda vattenbussens ackumulator. 

Resultaten är tillämpbara även på andra håll

Enligt regeringens visioner om automatisering ska Finland vara i världstoppen då det gäller kunnande och utveckling inom smart automation.
Under de senaste tio åren har utvecklingen kommit bra i gång, och speciellt då man ser till smarta lösningar inom vattentrafiken är många lösningar generiska och kan tillämpas även inom andra områden. Också resultaten från ÄlyVESI kan delvis tillämpas på andra passagerarfärjor och andra miljöer.

Älykäs kaupunkiliikenne - ÄlyVESI projektet pågick 1.10.2016 – 31.5.2018.
Syftet med projektet var att undersöka, utveckla och testa ny teknologi och smarta lösningar för stadstrafik och service i stadsmiljö. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-universitetet och Åbo stad. Projektet finansierades i huvudsak av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Trafiksäkerhetsverket, Helsingfors och Esbo städer.

Forskningsrapporten finns i sin helhet på Aboa Mares webbplats:
http://www.aboamare.fi/ÄlyVESI-Tulokset

Om projektet ÄlyVESI-Älykäs kaupunkivesiliikenne:

Projekttid: 1.10.2016-31.5.2018
Budget: 712 529,00 €
Finansiring: 6Aika, rakennerahasto
Samarbetspartner: Yrkeshögskolan Novia, Turku AMK, Aalto Universitetet och Åbo stad

 

Tilläggsuppgifter:
Yrkeshögskolan Novia, FoU-ledare inom fartygssimulation, Mirva Salokorpi
+358 44 762 3532

 

logot1

Gå till "FUI-pressmeddelanden"