22.5.2019

Projekt på Novia har gjort gästhamnar mera tillgängliga för sommarens gäster

segelbåtar i småbåtshamn

Projektet Smart Marina ska förbättra servicen i småbåtshamnar runtom i Östersjön. Arbetet i Finland leds av Yrkeshögskolan Novia, och redan nu kan man se konkreta resultat.

Mycket har hänt i den åboländska skärgården sedan projektet startade i februari 2018. I fem av de finländska hamnar som deltar i Smart Marina kommer besökare redan i sommar att få ta del av följande förbättringar som gjorts genom projektet:

  • Brännskär: En ny servicebyggnad med duschar och tvättmaskiner kommer att färdigställas innan midsommaren. Nya avfallskärl installeras.
  • Kirjais bybutik och marina: En ny brygga med bojförtöjning har byggts framför butiken.
  • Korpoström: Huvudbryggan har reparerats och den innersta delen av bryggan bytts ut. Den nya delen har försetts med gångbara båtbommar, och kommer innan sommaren att få eluttag och vattenpost. Bommar för mindre båtar har installerats på den så kallade bränslebryggan.
  • Lillbacka gård: Den yttersta delen av huvudbryggan har bytts ut till en ny betongpontonbrygga som förses med eluttag.
  • Stenskär: Den gamla bryggan på Birsskär där det endast varit möjligt att förtöja med ankare eller sidoförtöjning har bytts ut mot en modern betongpontonbrygga. Den nya bryggan är försedd med några bomplatser för mindre båtar, vid den yttre delen av bryggan förtöjer man i boj. Ön har inte tidigare haft elförsörjning men nu har det dragits el till bryggan. Ett nytt utedass byggs bredvid det gamla.

Yrkeshögskolan Novia jobbar för att tillsammans med företagarna utveckla servicen i hamnarna så att de blir moderna, familjevänliga och attraktiva. Andra exempel på åtgärder som kan bli aktuella är kameraövervakning, solceller, WiFi, moderna bokningssystem, handikappanpassningar samt vattenreningssystem. Ett delmål inom projektet är att hamnarna också ska ha möjlighet att uppnå kraven för att kunna tilldelas de internationella miljöcertifikaten Blue Flag eller Blue Star Marina.

Projektet Smart Marina omfattar 34 olika gästhamnar i södra Finland och Åland, Sverige och Estland. I Finland deltar åtta gästhamnar och budgeten uppgår till 1.6 miljoner euro. Projektet finansieras av Interreg Central Baltic och, för de finska hamnarnas del, även Egentliga Finlands förbund. Av den totala projektbudgeten på 8,4 miljoner euro går 75 procent direkt till konkreta investeringar i hamnarna.

Yrkeshögskolan Novia koordinerar arbetet i Finland. De övriga partnerna i projektet är Ålands Utvecklings AB, Valdemarsviks kommun, Östhammars kommun, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm och Dagö kommun.

Förutom de ovannämnda hamnarna deltar också Baggö Marina,Farmors café på Högsåra och gästhamnen i Barösund i projektet.


Mera Information
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Rasmus Karlsson, tel: +358503549119

 

Bild: Pixabay.com

smart marina

Gå till "FUI-pressmeddelanden"