8.3.2019

Projekt från Novia med på Bondebåten

Skördetröska

Då Wasaline avgår mot Umeå 29 mars är hon fullastad med bönder och aktörer inom lantbruk. Två av Yrkeshögskolan Novias projekt och utbildningarna inom bioekonomi finns också med på båten.

Bondebåten är en flytande konferens där man tar upp ämnen som hänför sig till lantbruk, till exempel odlingsmetoder, klimatpåverkan, nya innovationer inom grödor och teknologi och forskningsrön. Under årets kryssning mellan Vasa och Umeå blir det parallella valbara föreläsningar kring företagsledning, produktion och jordbrukarnas välmående.

Yrkeshögskolan Novia kommer att vara med under deltemat ”produktion” där man lägger fokus på optimerad användning av restprodukter ur jordbruket.

Projektet NP Balans har sedan 2016 jobbat med växtbehovsanpassade gödsel från biogasanläggningar och med att sprida kunskap i regionen om hur man kan förädla och använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. På Bondebåten får vi ta del av projektets slutresultat då Nina Åkerback och Viveka Öling-Wärnå kommer att hålla en föreläsning om ”optimerad utvinning av biogas och biogödsel ur regionens restprodukter”.
Projektet finansieras av Botnia-Atlantica.

Vi får också höra tre andra presentationer på samma tema. Sten Engblom, Novia, kommer att hålla föredrag om ”återvinning av fosfor ur rötrest”, och projektets samarbetsparter Cecilia Palmborg från SLU föreläser om ”flytande rötrest - ett effektivt gödselmedel till spannmål” medan Kenneth Sahlén från Nilseco Ab om ”rötrest som skogsgödsel”.

Yrkeshögskolan Novia finns också representerad genom material gällande projektet Wet Grain In Package och utbildningarna inom bioekonomi, profileringarna för lantbruksnäringarna (agrolog YH) och skogsbruk (skogsbruksingenjör YH). På plats finns Lars Fridefors som är ansvarig för utbildningarna.
I Umeå kan deltagarna göra besök på gårdar i Västerbotten, och på vägen tillbaka till Vasa blir det festmiddag med österbottniska råvaror.

Bondebåten arrangeras av KursGården 20+ . Mera info om exempelvis anmälan hittas på Facebook: YA! Naturbruksbrickan eller på www.eduya.fi. Sista anmälningsdag för Bondebåten är 14.3.

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, Nina Åkerback, projektledare, Tfn: 050 440 5340

Tilläggsinformation om Bondebåten:
Yrkesakademin, Henrik Ingo, Tfn. 044-7503229


 Bild: Pixabay.com

 

Gå till "FUI-pressmeddelanden"