7.2.2017

Novia och Vamk inleder nytt projekt, Technobothnia Service Concepts - kartlägger företagsbehov

MG 8644

Undervisnings- och forskningscentret Technobothnia är en plattform för samarbete mellan näringsliv, teknisk utbildning och forskning. Genom projektet vill Technobothnia bli en mer livskraftig innovations-, testnings- och piloteringsmiljö. Projektet finansieras av EU.

Technobothnia är gemensamt för Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK och Vasa universitet. Projektet drivs av Novia och VAMK.

Projektet Technobothnia Service Concepts grundläggande målsättning är att förstärka symbiosen mellan regionens näringsliv och utbildningssektor. För att åstadkomma detta utförs en behovsinventering samt analys av enskilda intressenter, understött med informationstillfällen och workshops. Planen skapas på basen av detta resultat.
En virtuell samarbetsplattform byggs utgående från de behov som identifierats.

Genom verksamheten i projektet kommer det att skapas nya sätt att utföra samarbete mellan högskolor och företag. Projektets centrala resultat skall bli en plan för utveckling av Technobothnia

”Nu inleder vi projektet med att kartlägga intresserade företag i regionen som vill förstärka samarbetet med aktörerna i Technobothnia. Företag är välkomna att anmäla sitt intresse via Novias hemsida eller direkt till mig”, berättar projektledare Nina Berg.

Enkäten hittar du här > https://www.novia.fi/tjanster/samverkan-och-tjanster-inom-forskning-och-utveckling/tbsc/

Fakta om Technobothnia

  • skapar förutsättningar för en avancerad undervisning- och forskningsverksamhet inom det tekniska området
  • fungerar som en länk mellan högskolor, företag och andra forsknings- och teknologicentra
  • erbjuder företag och samfund forsknings-, produktutvecklings-, mätnings- och provningstjänster samt skolning

 logobalk 3

 

Tilläggsuppgifter fås av:

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Nina Berg, projektet Technobothnia Service Concepts, mobil 044 780 5221
Technobothnia, koordinator Anna Kietz, tfn 044 780 5515
Vamk, enhetschef Jorma Tuominen, puh 040 582 7623

Gå till "FUI-pressmeddelanden"