29.9.2017

Mathantverkare samlas i Ekenäs under nästa vecka

3

De öppna finländska mästerskapen i mathantverk arrangeras 4-6 oktober på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg. Tävlingen är öppen för nordiska och baltiska deltagare och har förutom mathantverkare från Finland lockat deltagare även från Sverige och Estland. Sammanlagt tävlar 50 företag med sammanlagt 119 produkter i 16 tävlingsklasser. Här finns listan på de företag som anmält produkter till tävlingen:
https://www.novia.fi/mathantverkfm/home/deltagare/

Jurybedömningarna sker inför öppen ridå torsdagen den 5 oktober från och med klockan 11 i det före detta kosthållet Smakis vid Yrkeshögskolan Novia.

Tävlingen bedöms av en namnstark jury. Jurymedlemmarna ägnar en hel dag åt att bedöma utseende, konsistens och inte minst smak och doft på de tävlande produkterna. Varje jurygrupp består av en branschkunnig juryordförande samt ytterligare minst tre medlemmar. I juryn sitter bland annat matskribenter, lärare, forskare och andra aktörer inom matbranschen. Jurymedlemmarna presenteras här:
https://www.novia.fi/mathantverkfm/regler/jurymedlemmar/jurymedlemmar2017

Prisutdelningen äger rum på fredag kväll den 6 oktober klockan 17.00-18.30 i föreningshuset Lokalen i Fiskars Bruk. Efter det ordnas en festmiddag i Fiskars Bruk som uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum. Festmiddagen ordnas i samarbete mellan Fiskars Bruk, Elo-säätiö, Finlands Svenska Marthaförbund, Slow Food Västnyland r.f. och Yrkeshögskolan Novia/Kustens Mat. Middagen är tillredd av finaste lokala råvaror och vilda örter. Anmälningar till middagen kan göras via Kustens Mat på Yrkeshögskolan Novia.

Seminarier och mingel
I samband med tävlingen arrangeras en mängd aktuella verkstäder, seminarier och företagsbesök, som är öppna för alla matintresserade och aktörer inom matbranschen. Bland annat ordnas två verkstäder i korvstoppning under ledning av korvexperten Kenneth Löfgren, där man kan lära sig göra korv av närproducerat kött och naturliga smaker från skogen. Mathantverk behandlas mångsidigt. I föreläsningen ”Skapa mervärde av mathantverket” diskuterar forskaren, författaren och entreprenören Martin Ragnar utifrån perspektiv som mångfald, äkthet och stolthet. Under företagsrundan på torsdag eftermiddag, besöker man företag i Tenala och Ekenäs, där man får bekanta sig med lokala produkter. Den nygrundade föreningen Mathantverk i Finland r.f. ordnar på torsdag kväll en mingelkväll under fria former på GH-klubben. Syftet med kvällen är att erbjuda mathantverkare en möjlighet att träffas, presentera sig för varandra, lyfta utmaningar, utbyta kunskap och erfarenheter.

Mer information: www.novia.fi/mathantverkfm
Anmälningar till seminarier, företagsbesök och festmiddagen görs på adressen:
https://www.novia.fi/mathantverkfm/program/

Kontaktpersoner:
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 799 8406, ann.louise.erlund@novia.fi (seminarier)
Jonas Harald, Jonas Harald, Företagshuset Dynamo, tfn 050 548 3400, jonas@dynamohouse.fi (tävlingen)

Gå till "FUI-pressmeddelanden"