1.12.2017

Mångmiljonprojekt för hållbara gästhamnar, sju finska hamnar med

DSC00940

Hela 32 gästhamnar ska rustas upp med hjälp av finansiering från huvudsakligen EU. Totalt ska 8,9 miljoner euro investeras i infrastruktur som gör båtlivet bättre och skärgården mer tillgänglig. För Finlands del där sju gästhamnar deltar uppgår budgeten till 1.6 miljoner euro. Arbetet i Finland leds av Yrkeshögskolan Novia.

Interreg Central Baltic http://centralbaltic.eu/content/third-call-decisions-available kungjorde finansieringsbeslut 30.11. Bland de projekt som beviljats finansiering fanns Smart Marina med en budget på 8.9 miljoner euro. I Finland deltar sju småbåtshamnar i det EU-finansierade gästhamnsprojektet. Målet med Smart Marina är ett aktivt gästhamnsnätverk, högre kvalitet, en gemensam marknadsföring och höjd servicenivå med hjälp av olika miljövänliga och innovativa lösningar.

Totalt deltar 32 hamnar från Åland, Finland, Sverige och Estland i Smart Marina som pågår i tre år, med start i februari 2018. Av den totala projektbudgeten på 8,9 miljoner euro går 75 procent direkt till konkreta investeringar i hamnarna. Finlands andel av projektbudgeten uppgår till 1.6 miljoner euro. Yrkeshögskolan Novia koordinerar arbetet i de sju gästhamnarna i Finland.

”Det känns fantastiskt med ett positivt beslut för ett så pass stort projekt”, säger FoU-ledare Marianne Fred vid Yrkeshögskolan Novia. Från ursprunglig idé till beviljat projekt är vägen lång och planeringsarbetet är krävande. Där går ett stort tack till strategisk EU-koordinatorn Kairi Jõesalu vid Ålands utvecklings Ab”, konstaterar Fred.

Ålands utvecklings Ab (ÅUAB) har utsetts till ledande partner i projektet med vd Lennart Joelsson, Kairi Jõesalu, och kommunikatören Elina Lindroos i spetsen. Vid sidan av ÅUAB och Novia finns tre svenska partners i Smart Marina – Valdemarsviks kommun, Östhammars kommun och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Från Estland är det Hiiu kommun på Dagö som kan se fram mot att ta del av investeringarna.

Som associerade partner i projekt Smart Marina nätverket ingår Nordiska Skärgårdssamarbetet, Företagsam Skärgård r.f., Ålands Natur & Miljö r.f.

ÅUAB Joelsson som är en av initiativtagarna till Smart Marina är både glad och stolt efter beskedet. Smart Marina är inte bara ett teoretiskt EU-projekt, syftet är mycket konkret – att sätta fart på båtturismen och göra den unika skärgården mer lättillgänglig och attraktiv för alla.

”Vi vet att båtturismen ökar och att kraven höjs när det gäller såväl säkerhet som hållbarhet till sjöss”, säger Joelsson.

”Varje projekt, finansierad av EU, har olika genomförings villkor. Invecklade kombinationer av aspekter behöver ett team som har tidigare erfarenhet inom systemet. Det betyder att man måste vara noggrann både i projektledningen samt i budgetuppföljningen - stödberättiga kostnader, korrekta upphandlingsregler osv”, betonar Kairi Jõesalu.

”Samtidigt ska alla personer och organisationer i nätverket utveckla sina kunskaper om EU-medvetande och detta gör regionen mycket starkare i sin helhet”, säger Kairi Jõesalu.

Exempel på allt som kan göras är många men i praktiken kan det handla om kameraövervakning för ökad säkerhet, solceller för elfordonsladdning och eget bruk, ett välfungerande WiFi, nya flytbryggor, moderna bokningssystem, nya elsystem, handikappanpassningar samt vatten- och avloppssystem. Dessutom planerar många av hamnarna att bygga nya servicehus och vidareutbilda sina hamnvärdar i såväl säkerhet som marknadsföring.

De hamnar som uppnår rätt antal av de stipulerade kraven och därmed en hög standard kan tilldelas de internationella miljöcertifikaten Blue Flag eller Blue Star Marina.

Tack vare den gemensamma marknadsföringen får gästhamnarna betydligt större internationell synlighet. Detta gynnar också flödet av kunder till gästhamnarna i synnerhet men även hela Östersjön.

För att dra lärdomar av andra lyckade projekt är avsikten med Smart Marina att deltagarna ska besöka sådana hamnar i Europa som beviljats certifikaten och lära av deras misstag och inspireras av framgångarna.

”Det är många olika faktorer som skapar en modern och framgångsrik gästhamn. Därför är det viktigt att se hur andra gjort”, säger Lennart Joelsson.

Lista över hamnarna som deltar i projektet samt karta.

Ytterligare information om projektet, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, FoU-ledare Marianne Fred
tfn 044 449 8409
marianne.fred@novia.fi

 

xxcxxccxx

Gå till "FUI-pressmeddelanden"