2.5.2017

Bioekonomiforskaren Karell vid Novia i Raseborg får Akademiforskarfinansiering

Campusinside3

Bioekonomiforskaren Patrik Karell som arbetar vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg har fått betydande Akademiforskarfinansiering för sitt projekt som undersöker hur miljöförändringar genererar fenotypisk respons genom evolutionära och ekologiska processer.

Projektet undersöker hur miljöförändringar genererar fenotypisk respons genom evolutionära och ekologiska processer. Projektets mål är att förstå hur miljö-driven selektion och ärftlig fitness variation mellan individer samtidigt påverkar den evolutionära responsen till miljöförändring. Projektet utnyttjar en naturlig population av färgpolymorfa kattugglor för att få ny insyn i hur dokumenterad morf-specifik klimat-driven selektion är kopplad med en samtidig kraftig evolutionär förändring i morffrekvens. Med experiment i fångenskap och i naturen försöker projektet förstå selektionsmekanismerna och med integrerade populationsmodeller projicera de evolutionära och ekologiska processerna som bidrar till den fenotypiska förändringen. De biogeografiska följderna av dessa processer studeras på nationell och europeisk nivå. Resultaten hjälper oss förstå hur fenotypisk variation bibehålls i naturen och hur organismer anpassar sig till miljöförändringar.

Läs mera om finansieringen här.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, bioekonomiforskare, Patrik Karell, tfn 050 341 2879

Gå till "FUI-pressmeddelanden"