Projekt

Yrkeshögskolan Novias aktuella projekt delas in enligt fokusområde, läs mer om dem under temarubrikerna till höger:

  • Bioekonomi
  • Fartygssimulation
  • Hållbar energiteknik
  • Hälsa och välfärd
  • Kultur och entreprenörskap

Vi bedriver även andra projekt som ofta anknyter till mer övergripande teman - dem kan du läsa mer om här.