Novias publikationsserie

Yrkeshögskolan Novias publikations- och produktionsserie sprider information och kunskap som tas fram inom ramen för vår utbildning, forskning och utveckling . Att kommunicera och publicera är viktigt såväl regionalt, nationellt som internationellt. I och med att vi på Novia ofta skriver på svenska har publikationsverksamheten särskild relevans i ett nordiskt sammanhang.

Novias publikations- och produktionsserie är indelad i fem kategorier enligt följande struktur och innehåll:

Rapporter
över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
Produktionerinnefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.
Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren. Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.

 

Redaktionsrådet är det organ som fattar beslut om vilka alster som ska publiceras i Novias publikations- och produktionsserie. Redaktionsrådet består av medlemmar som representerar alla utbildningsområden på Novia. Dessutom ingår en sakkunnig från Novias bibliotek, vid behov tas även andra sakkunniga in.