Länkar för skrivarbetet

Nyttigheter på Novias bibliotek

Anställda vid Yrkeshögskolan Novia erbjuds en mängd olika tjänster av biblioteket, bland annat dessa:

Via sökportalen Finna kan du söka såväl i Tritonias biblioteksmaterial som i Novias digitala material. Finna är en sökportal som gör det möjligt att söka i olika slags nätresurser såsom databaser, bibliotekskataloger och elektroniska tidskrifter samtidigt. När du använder Finna via en dator som är kopplad till Novias nätverk har du användningsrätt till alla resurser. Om du befinner dig på distans (t.ex. hemifrån) kan du använda Finna genom att logga in med Novia-användarnamn och -lösenord.

Via LibGuides får du information om vilka databaser som passar dig och direktlänkar till de resurserna.

Andra nyttiga adresser:

Webbplatsen Mediespråk: http://www.mediesprak.fi
Skrivtips och information om bl.a. stavning, aktuella begrepp, förkortningar, sär- och sammanskrivning, fackterminologi mm.

Språk- och namnrådgivning vid Svenska språkbyrån vid Institutet för de inhemska språken.

Svenska Akademiens ordlista på nätet: http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket

Översättnings- och tryckningsstöd via FILI: http://www.finlit.fi/fili/sv/stod/