UKM:s publikationshandböcker

Det finns en mängd fakta kring publikationsverksamheten som UKM sammafattat i en handbok. Den ger anvisningar om olika publikationstyper och vilka kriterier en publikation ska uppfylla för att kunna rapporteras in.

Handboken finns även på finska och engelska.

Nu finns även en förtydligande handbok för produktioner, tyvärr enbart på finska.

OBS! Handböckerna uppdateras årligen med ev. ändringar, men i stort sett gäller de huvudregler som dessa handböcker listar upp.