Reseskildringar, bloggar och podcasts

Reseskildring

En reseskildring räknas normalt som en artikel och kan publiceras i Novias egen serie A.
Reseskildringen ska berätta om varför resan gjordes och vad du lärt dig. I din reseskildring får du på djupet gå in på vad du tar med dig hem, och hur du kan tillämpa det du lärt dig på resan i ditt arbete på Novia. Längdmässigt behöver reseskildringen vara omkring 3000 tecken (inklusive mellanslag).

Teknisk info:

 • Använd vanligt förekommande typsnitt exempelvis Times, Times New Roman, Arial, Helvetica eller Verdana.
 • Använd punktstorlek 10-12 och ett radavstånd på ungefär 1,15
 • Använd sidnumrering
 • Skriv en tydlig innehållsförteckning
 • Bifoga ett par bilder. Om det finns människor med på bilderna, kolla att de är medvetna om det och ger sitt tillstånd för dig att publicera bilden.

Så här ställer du upp din reseskildring:

1) Rubrik

 • Kort och beskrivande, bör rymmas på en rad.
 • Ex: ”Fräscha perspektiv på ekonomiförvaltning i Berlin” eller
 • ”Utbyte i Rom gav nya insikter i forskningsmetodik”

2) Inledning

 • Syfte med resan. Fanns det speciella frågeställningar eller teman som behandlades på studiebesöket?
 • En kort beskrivning av de ämnen som togs upp under besöket.
 • Kort historik om besöksmålet.

3) Skildring av resan

 • Inte detaljerade uppgifter om flygresor och dylikt, men en berättelse om din vistelse.
 • Vem var med på resan? Hur var upplägget?
 • Vilka ämnen behandlades, uppstod det diskussioner? Vad handlade de om, hur kunde du bidra i diskussionen? Vad tog du till dig?

4) Resultat

 • Vad tar du med dig hem? Fick du några insikter eller nya tankar, kunde du märka att du lärde någon annan i gruppen något? Var finns det rum för förbättring i vår organisation?

5) Diskussion

 • Analysera hur du tänker på resan, vad du lärt dig och var vi kan bli bättre i vårt jobb.
 • Återkoppla till tidigare studieresor du gjort. Finns det samband, kommer samma problem upp gång på gång?
 •  Hur föreslår du att ditt arbete kan utvecklas efter resan?
 • Förslag på vart du själv eller någon kollega kan åka på nästa besök.

6) Slutsats

 • Andra tankar som fötts under eller efter resan?
 • Skriv en slutsats om du tycker att det bidrar till texten som helhet.

7) Mera information

 • Till exempel länkar till värdhögskolan, det material ni gick igenom etc.

8) När du skrivit klart

 •  Se till att du har bifogat alla logotyper (finansiärer, samarbetspartner)
 • Ladda ner och underteckna ett avtal om upphovsrätt som ger Novia rätten att publicera din text. Dokumentet hittar du här: N:\Administration\Redaktionsrådet\Upphovsrättsavtal
 • Be någon läsa igenom din text för att kolla språket och eventuella slarvfel.
 • Sänd in din text och avtalet om upphovsrätt till din campusredaktion.

 

Instruktioner för blogg, podd och video

Bloggar, poddar och videor som ska ges ut i Novias serie ska ha en novian som upphovsman. Det betyder att en anställd på Novia ska ha gjort manus och ansvara för det innehållsmässiga i materialet. Novianen behöver däremot inte vara den som syns eller hörs i materialet.

Audiovisuellt material ska liksom andra publikationer handla om sak och fakta.

Du som ska göra en blogg/podd/ video

 • Materialet ska vara förankrat i ett projekt, undervisning eller annan aktivitet som kan knytas till Novia.
 • Gör ett noggrant manus som du lämnar över till campusredaktören: vad är frågan som ska behandlas, varför är frågan aktuell, vem är det som svarar/ diskuterar kring frågan och varför är denna/de här personerna kompetenta att göra så.
 • Tänk på att frågan som diskuteras endera kan vara ett inlägg i en publik diskussion (jmf. en insändare eller en kolumn), eller en redogörelse över ett ämne (jmf. en rapport).
 • Vid enskilda blogginlägg: Diskutera blogginlägget med din campusredaktör eller Novias informatör. Gör ett utkast som granskas av campusredaktören och eventuellt också informatören. Spara kommentarerna och gör eventuella ändringar. Skicka utkastet, kommenterade dokumentet och det slutgiltiga dokumentet till informatören när det är klart att publicera.


Tänk på att ta med:

 • Bakgrund och teori (eventuellt också metod om du redogör för en undersökning du gjort): varför behövs denna diskussion? Syfte, idé och inspiration.
 • Problematiken: varför lyfts denna fråga fram nu, och hur kunde man tänkas lösa den?
 • Sammanfattande diskussion.
 • Avslut där du kan ta upp exv. finansiärer och samarbetsparter. Kanske lämna en cliffhanger till nästa avsnitt?
 • Håll diskussionen faktabaserad och med en vetenskaplig vinkel! Även om man kan uttrycka åsikter i ett samtal är det viktigt att diskussionen hålls på en saklig nivå.
 • Fundera över hur ditt material anknyter till yrkeshögskolans uppgift: på vilket sätt bidrar detta material till samhället och allmänbildningen?
 • Håll materialet kort. Ett avsnitt ska helst hållas kring max 15 minuter, gärna mindre, 6-10 minuter. Är ditt material längre kan du överväga att dela upp det i flera avsnitt. Kom ihåg att hålla dig till sak: klipp bort onödigt prat och behåll bara kärnan i diskussionen, precis som i en skriven text.
 • Gör du en video: reservera tid för att texta materialet.

Du som ska bedöma en blogg/ podd/ video

 • Finns det ett manus med en klar vinkel: varför görs detta avsnitt, vilken fråga svarar man på, vem är et som svarar på frågan och varför är den här frågan aktuell? Uppfyller manuset en funktion i samhället?
 • Tänk så här: kunde materialet ligga som bas för exv. en insändare, kolumn eller artikel ifall man skrev ut det i text? Finns bakgrund, syfte och diskussion?
 • Är materialet förankrat i ett projekt eller annan verksamhet på Novia? Har det en vetenskaplig eller faktabaserad vinkel?
 • Checklista

 

Novias campusredaktion:

 • Åbo/ Aboa Mare: Mirva Salokorpi
 • Åbo/ Henriksgatan: Pia Liljeroth
 • Raseborg: (Patrik Byholm) Marianne Fred
 • Vasa: John Dahlbacka, Annika Wentjärvi,
 • Jakobstad: Therese Sunngren-Granlund Ingela Bodbacka-Rak
 • Teknisk redaktör: Caroline Lång (ansvara för Novialia, layout av publikationer i egna serien och handhar ISSN och ISBN)