Publikationsforum

Novias campusvisa bibliotek har många branschtidskrifter och tidningar, både i tryckt- och onlineformat. Bekanta dig gärna med dessa och håll dig samtidigt à jour med vad som händer i din bransch. När du hittat en lämplig tidning eller tidskrift kan du bidra med intressanta och informativa artiklar om vår utbildning, forksning och utveckling.

På sidan biblioteket.fi finns en förteckning över finlandssvenska tidningar och tidskrifter.

Yrkeshögskolorna ger gemensamt ut webbtidningen AMK-lehti/UAS-journal, som utkommer fyra gånger per år. De fyra numren har alltid ett på förhand bestämt tema. Du kan skicka in ditt manuskript på finska, engelska eller svenska.

Vetenskapliga publikationsforum kan sökas på webbtjänsten Publikationsforum.