Checklista för publikationer

Funderar du på att publicera? 

Publikations- och produktionsverksamheten är ett viktigt sätt att dokumentera och föra fram vad vi kan eller har utvecklat. En intressant publikation eller produktion visar att vi är på hugget både inom våra utbildningsområden och/eller i våra regioner. Med andra ord ger de inte enbart väl behövd resultatfinansiering, utan också värdefull synlighet och trovärdighet.

Vad är idén med publikationer och produktioner? Genom att skriva publikationer eller ta fram nya produktioner kan vi bland annat

 • sprida kunskap och information om det vi gör och kan
 • förmedla nyheter och sätta dem i ett sammanhang som berör våra utbildnings- eller FUI-områden
 • delta i diskussionen branschkolleger emellan eller höja medvetenheten om aktuella frågor hos allmänheten
 • föra fram och stärka konst och kultur genom nya uttrycksformer och arbetssätt
 • berätta om resultat i forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Checklista och publikationsforum

 • Var har du tänkt publicera din text: i en facktidskrift, tidning eller Novias egen serie? Kontakta din campusredaktion om du behöver hjälp eller vill bolla idéer! På sidan biblioteket.fi finns en förteckning över finlandssvenska tidningar och tidskrifter. Yrkeshögskolorna ger gemensamt ut webbtidningen AMK-lehti/UAS-journal, som utkommer fyra gånger per år. De fyra numren har alltid ett på förhand bestämt tema. Du kan skicka in ditt manuskript på finska, engelska eller svenska. Vetenskapliga publikationsforum kan sökas på webbtjänsten Publikationsforum.
 • Vilken stil och vilket format ska din publikation ha: ska det bli en populärt hållen artikel eller en tung, faktaspäckad rapport? Vilket du än väljer, tänk alltid på att någon ska orka läsa din text. 
 • Vilka saker är viktiga att berätta så att en oinvigd läsare ska få grepp om vad Novia är och vad vår verksamhet handlar om? Svara gärna på frågorna Vem? Vad? När? Hur? Varför?
 • Beakta tillgänglighet.
 • Novia rekommenderar att du använder CC-licenser för ditt verk. På creative commons kan du bekanta dig med de olika licenstyperna. 

Vem ska läsa din text?

Syftet med en publikation är att föra fram kunskap och information som du vill att någon annan ska förstå och ha nytta/glädje av - håll detta i tankarna när du skriver! Tänk alltså "utifrån-in": det är inte det du vill berätta som styr, utan det som din läsare kan ha nytta av att veta och förstå! Då ska innehållet göras så lättläst, överskådligt och tydligt som möjligt.

Använd till exempel:

 • faktarutor
 • ordlistor
 • sammanfattningar
 • foton/bilder, figurer och annat som passar in i sammanhanget och som gör materialet mångsidigt! Kom ihåg att spara allt bildmaterial i högupplöst format för ev. senare layout eller om din publikation ska tryckas. Då slipper man otydliga bilder och figurer.

Tänk på att det alltid är en människa som läser din text - inte en diffus skara människor. Ta t.ex. Byggare Bob, Albert Arbetsgivare eller Hedvig Hälsovårdare - hur skulle du förklara det du vill ha fram för just honom eller henne?

Open Access och parallellpublicering

Open access innebär att forskningsresultat finns fritt tillgängligt på nätet så att läsaren utan kostnad kan läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till publikationen.På så sätt sprids forskningsresultaten lättare både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. OA-publikationer ska vara gratis open access, så att de får läsas, länkas till och skrivas ut utan kostnad för läsaren. Eller ännu bättre libre open access så att de fritt kan spridas på nätet. Läs mer om open access och parallellpublicering i Libguiden. 

Minimikriterier för publikationspoäng

Följande typer av texter är INTE publikationer:

 • Inlägg, rapporter, reportage och artiklar som t.ex. lagts ut på webbplatser, i medlemsbrev, bloggar eller andra publikationsforum som saknar referentgranskning.
 • Posters, abstrakt, presentationer eller andra icke-fullständiga bidrag på konferenser. Endast s.k. full papers räknas.
 • Läromedel, videon eller annat undervisningsrelaterat material som endast lämpar sig för vårt eget bruk och som finns t.ex. på Moodle.
 • Insändare eller annat läsarmaterial i t.ex. dagstidningar som inte tydligt signalerar att du skriver i egenskap av sakkunnig/representant för Novia.
 • En översatt version av sådant material som du redan publicerat t.ex. på svenska. Om sakinnehållet är exakt detsamma handlar det alltså inte om en ny publikation. Ifall du reviderar texten och vinklar den på ett annat sätt kan den räknas som en ny/annan publikation förutsatt att den genomgått någon form av yttre granskning.